Laisvos darbo vietos

Skelbiamas konkursas eiti Bendrųjų reikalų skyriaus specialisto pareigas. Asmenys, norintys dalyvauti konkurse, turi pateikti šiuos dokumentus:

  • gyvenimo aprašymą, pasirašytą elektroniniu parašu arba jis turi būti suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą (PDF, kt.);
  • išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
  • darbo patirtį patvirtinančių dokumentų kopijas;
  • vairuotojo pažymėjimo kopiją.

Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo Valstybinės energetikos inspekcijos interneto svetainėje dienos, t. y. iki 2017 m. spalio 4 d. imtinai, elektroniniu paštu asta.nenartaviciene@vei.lt.

Nustatomas darbo užmokestis – 1004,85 Eur.

Daugiau informacijos

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-09-18