Patikrinimų planai

Energetikos objektų ir įrenginių kontrolė vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 1-261 patvirtintu Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašu.

Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2016 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1V-101 patvirtintas Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos energetikos objektų ir įrenginių patikrinimų 2017 m. planas, sudarytas taikant Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos rizikos vertinimu pagrįsto ūkio subjektų veiklos priežiūros modelį, patvirtintą Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2012 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 1V-148 (įsakymo pakeitimas – 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1V-102 (2016-12-28 TAR, Dok. Nr. 29696).

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-01-02