Vykdomi ir įvykę skelbiami viešieji pirkimai (įskaitant neskelbiamus ne mažos vertės pirkimus)

Pirkimo būdas Pirkimo pavadinimas Informacija pateikta pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 7 str. 3 d. reikalavimus Pirkimo pabaiga (skelbimai apie sutarties sudarymą/nutraukimas (jei taikoma))
Supaprastintas atviras konkursas Automobilinių degalų pirkimas

Apie pradedamą pirkimą

Apie nustatytą laimėtoją

Apie sudarytą pirkimo sutart

 
Supaprastintas atviras konkursas Tarnybinių lengvųjų automobilių (įskaitant techninio aptarnavimo garantijos laikotarpiu paslaugas) pirkimas

Apie pradedamą pirkimą

Apie nustatytą laimėtoją

Apie sudarytą pirkimo sutartį

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-06-12