Akredituota UAB „Verslo Aljansas“ Sertifikavimo įstaiga

Data

2017 11 30

Įvertinimas
5
Pixabay.com nuotr.
Pixabay.com nuotr.

Energetikos darbuotojų atestavimą vykdančių įstaigų sąrašą papildė dar viena asmenų sertifikavimo įstaiga – UAB „Verslo Aljansas“ Sertifikavimo įstaiga.

Nacionalinis akreditacijos biuras prie Ūkio ministerijos pripažino šią energetikos darbuotojų sertifikavimo įstaigą atitinkančią Lietuvos standartą LST EN ISO/IEC 17024:2012 „Atitikties įvertinimas. Bendrieji darbuotojų sertifikavimo įstaigoms keliami reikalavimai“. Bendrovės „Verslo Aljansas“ Sertifikavimo įstaigai suteikta teisė sertifikuoti elektros ir šilumos energetikos sektorių energetikos darbuotojus.

Nacionalinis akreditacijos biuras prie Ūkio ministerijos iki šios dienos akreditavo sąraše nurodytas septynias asmenų sertifikavimo įstaigas:

  1. VšĮ Energetikų mokymo centro Sertifikavimo skyrių;
  2. UAB SDG Inžinerijos departamento Sertifikavimo įstaigą;
  3. VšĮ „Nauja kvalifikacija“ Sertifikavimo skyrių;
  4. UAB „Kiwa Inspecta“ Sertifikavimo įstaigą;
  5. Lietuvos ir Vokietijos UAB „TUVLITA“ Energetikos darbuotojų sertifikavimo įstaigą;
  6. UAB „Kita kompetencija“ Sertifikavimo skyrių;
  7. UAB „Verslo Aljansas“ Sertifikavimo įstaigą.

Daugiau informacijos apie akredituotas asmenų sertifikavimo įstaigas rasite Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos interneto svetainėje http://www.nab.lt/, srityje „Akredituotos įstaigos“, skiltyje „Asmenų sertifikavimo įstaigos“.

Primename, kad A. Vosylienės mokymo konsultacinė firma turi teisę atestuoti energetikos darbuotojus, tačiau dar nėra akredituota. Ši firma sertifikuoja elektros, naftos, dujų sektorių energetikos darbuotojus.