Apsaugos nuo elektros poveikio priemonės tikrinamos ir bandomos gamintojo nustatyta tvarka

Data

2017 06 12

Įvertinimas
0
Pixabay.com nuotr.
Pixabay.com nuotr.

Apsaugines priemones, skirtas apsaugoti elektros įrenginiuose dirbančius darbuotojus nuo elektros srovės, elektrostatinio, elektromagnetinio lauko ir elektros lanko bei jo degimo produktų poveikio ir pan., reikia tikrinti atsižvelgiant į gamintojų nurodytas rekomendacijas.

Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100, 241 punkte nurodyta, kad apsaugos nuo elektros poveikio priemonės eksploatavimo metu turi būti tikrinamos ir bandomos gamintojo nustatyta tvarka.

Apsaugos nuo elektros poveikio priemonių tikrinimus ir bandymus atlieka laboratorijos. Tai atlikti taip pat gali ir energetikos įmonės, turinčios laboratoriją bei nusistačiusios apsaugos nuo elektros poveikio priemonių naudojimo, tikrinimo bandymo tvarką.

Laboratorijos, tikrindamos energetikos įmonių apsaugos nuo elektros poveikio priemones vadovaujasi apsaugos nuo elektros poveikio priemonių gamintojų nurodytomis rekomendacijomis tikrindamos ir bandydamos apsaugos priemones ir atsižvelgdamos į gamintojų nustatytą tikrinimo periodiškumą. Po atlikto patikrinimo jos išduoda bandymų protokolus, kuriuose nurodoma kita apsaugos priemonių tikrinimo data.

Energetikos įmonė, atlikdama apsaugos priemonių tikrinamus ir bandymus, taip pat privalo vadovaujantis apsaugos nuo elektros poveikio priemonių gamintojų nurodytomis rekomendacijomis. Įmonės vadovas atskiru nurodymu gali keisti apsaugos priemonių bandymų periodiškumus tik tuo atveju, jei tai nesumažina apsaugos priemonių eksploatavimo patikimumo, nekelia grėsmės žmonių saugai ir neprieštarauja gamintojų techninėje dokumentacijoje – aprašymuose nurodytiems reikalavimams.

Izoliuoti įrankiai, atitinkantys standartą LST EN 60900:2004 „Darbai esant įtampai. Rankiniai įrankiai, naudojami, kai kintamoji įtampa neviršija 1 000 V, nuolatinė – 1 500 V (IEC 60900:2004)“ ir pažymėti dvigubu trikampiu bei 1000 V ženklu, yra skirti dirbti įrenginiuose esant iki 1000 V kintamai ir 1500 V nuolatinei įtampai. Šiuos įrankius paaukštinta įtampa išbando patys jų gamintojai, todėl juos eksploatuojant jų nebereikia papildomai bandyti. Šių įrankių izoliacija turi papildomą sluoksnį, kuriam susidėvėjus įrankis yra brokuojamas ir naudoti tokį įrankį darbui esant įtampai – draudžiama.

Atkreipiame dėmesį, jog nerekomenduojama naudoti tokių apsaugos nuo elektros poveikio priemonių, kurių gamintojai apsaugos nuo elektros poveikio priemonių naudojimo aprašymuose nėra nurodę reikalavimų apie priemonių tikrinimus, bandymus ar eksploatavimo laiką.