Apsvarstyti nauji šilumos, elektros energetikos ir dujų sektorių darbuotojų sertifikavimo reikalavimai

Data

2017 09 14

Įvertinimas
0
Pixabay.com nuotr.
Pixabay.com nuotr.

Valstybinėje energetikos inspekcijoje vykusiuose pasitarimuose pateikti siūlymai, kaip tobulinti vieningos (nacionalinės) energetikos darbuotojų sertifikavimo schemos projekte numatytus reikalavimus, susijusius su šilumos, elektros energetikos ir dujų sektorių darbuotojų sertifikavimu.

Rugsėjo 12–13 dienomis surengtuose susitikimuose energetikos darbuotojus atestuojančių sertifikavimo įstaigų, energetikos asociacijų ir bendrovių atstovai svarstė vieningos (nacionalinės) energetikos darbuotojų sertifikavimo schemos projekte numatytas šilumos, elektros energetikos ir dujų sektorių darbuotojų kategorijas, sertifikavimo sritį ir suteikiamas teises, ar sertifikavimo bendrieji ir specialieji kvalifikaciniai reikalavimai yra pakankami siekiant užtikrinti veiksmingą energetikos įrenginių eksploatavimo veiklą ir atliekamų darbų kokybę.

Susitikimo dalyviai, atsižvelgdami į savo patirtį, sukauptą atestuojant energetikos darbuotojus sertifikavimo įstaigose ir energetikos įmonėse, pateikė savo pastabas ir siūlymus, kartu diskutavo, ar šie reikalavimai nesukurs papildomų problemų jau esamiems ir naujiems energetikos sektoriaus darbuotojams, kurie, neturėdami reikiamo išsilavinimo, negalės verstis energetikos įrenginių eksploatavimo veikla.

Kadangi nuomonės dėl reikalavimų, nurodytų projekto 3 priede „Dujų energetikos sektoriaus darbuotojų, kurie privalo būti atestuojami, sąrašas“, išsiskyrė, nuspręsta, kad energetikos bendrovės, eksploatuojančios gamtinių dujų perdavo ir skirstymo sistemas, raštu pateiks savo siūlymus, o vėliau bus nutarta, į kuriuos itin reikšminga atsižvelgti. Rengiant vieningą (nacionalinės) energetikos darbuotojų sertifikavimo schemos projektą svarbu įsiklausyti į visų atstovų nuomonę, nes tarpusavio bendradarbiavimas yra efektyvi priemonė siekiant parengti veiksmingą energetikos darbuotojų sertifikavimo tvarką.