Artėja terminas pateikti energijos vartojimo auditų ataskaitas Energetikos agentūrai

Data

2017 06 28

Įvertinimas
0

Energetikos ministerija primena, kad energijos vartojimo auditus privaloma atlikti visose didelėse Lietuvos įmonėse. Šių auditų ataskaitas įmonės turi pateikti valstybės įmonei Energetikos agentūrai iki šių metų liepos 1 dienos. Vėliau didelės įmonės šiuos auditus turės atlikti ne rečiau kaip kas ketverius metus.

Privalomi energijos vartojimo auditai didelėms įmonėms numatyti praeitų metų rudenį įsigaliojusiame naujame Energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatyme. Šiame teisės akte numatytos skirtingos priemonės, užtikrinsiančios, kad Lietuva iki 2020-ųjų pasiektų Europos Sąjungos keliamą tikslą dėl energijos sutaupymo.

Energijos vartojimo auditai yra privalomi atlikti didelėms įmonėms, kurios nėra smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai. Didelėmis įmonėmis laikomos bendrovės, atitinkančios vieną iš dviejų kriterijų: įmonės metinis vidutinis darbuotojų skaičius yra didesnis nei 250 arba įmonės metinės pajamos viršija 40 mln. eurų, o turto vertė – 27 mln. eurų.

Audito metu turi būti analizuojama ne mažiau kaip 80 proc. visų didelei įmonei nuosavybės teise priklausančių pastatų, įrenginių, technologinių procesų ir transportų priemonių, neatsiejamų būtinų įmonės veiklai vykdyti.

Įmonėse nevykdančiose gamybinės veiklos bei užsiimančiose tik komercine veikla, turi būti atliekami tik pastatų energijos vartojimo auditai, vadovaujantis Viešojo naudojimo paskirties pastatų metodika.

Gamybinę veiklą vykdančiose įmonėse turi būti atliekami pastatų, įrenginių ir technologinių procesų energijos vartojimo auditai, vadovaujantis Viešojo naudojimo paskirties pastatų ir Technologinių procesų ir įrenginių metodika.

Šie auditai padės įmonėms įvertinti esamą energijos suvartojimo lygį, nustatyti energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones, jas prioretizuoti ir sudaryti jų įdiegimo planą.

Energijos vartojimo auditus gali atlikti asmenys, kuriems suteikta auditoriaus kvalifikacija energijos vartojimo auditui atlikti – išsamų auditorių sąrašą rasite Energetikos agentūros interneto svetainėje. Taip pat auditoriais gali tapti ir atitinkamai apmokyti didelės įmonės darbuotojai.

Daugiau informacijos apie energijos vartojimo auditus rasite šiame dokumente.

Energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo pažeidimus nagrinės ir sankcijas skirs Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos vadovaudamasi minėtame įstatyme ir Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2017 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. 1V-16 patvirtintose Energijos vartojimo efektyvumo didinimo reikalavimų nevykdymo ir pažeidimo nagrinėjimo taisyklėse nustatyta tvarka.  Už energijos vartojimo auditų neatlikimą ar ataskaitos nepateikimą bus skiriamas įspėjimas. Jei įmonė per tris mėnesius nuo įspėjimo skyrimo neatliks audito ir nepateiks ataskaitos, bus skiriama bauda, siekianti iki 0,5 procento nuo bendrųjų metinių pajamų.

Informacijos šaltinis – Energetikos ministerija