Atsakyta į aktualius elektros instaliacijos projektavimo, montavimo ir eksploatavimo klausimus

Data

2017 06 09

Įvertinimas
0
Konsultacijos dalyviai supažindinti su naujausiais Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių reikalavimų pakeitimais. Kauno teritorinio skyriaus archyvo nuotr.
Konsultacijos dalyviai supažindinti su naujausiais Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių reikalavimų pakeitimais. Kauno teritorinio skyriaus archyvo nuotr.

Elektros įrenginius projektuojančių, montuojančių bei elektros įrenginius eksploatuojančių įmonių atstovai birželio 8 d. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos Kauno teritoriniame skyriuje vykusioje viešojoje konsultacijoje aptarė naujausius teisės aktų pakeitimus ir jų taikymą.

Viešoji konsultacija  surengta Inspekcijos iniciatyva siekiant supažindinti elektros energetikos sektoriuje dirbančius fizinius ir juridinius asmenis su naujausiais Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių reikalavimų elektros kabeliams pakeitimais, su naujos kartos apsaugos nuo elektros lanko priemonėmis, skirtomis apsaugoti gyvenamųjų namų ir komercinių pastatų žemosios įtampos instaliaciją nuo gaisro grėsmės, priminta apie darbų organizavimą veikiančiuose elektros įrenginiuose.

Elektros įrenginius projektuojantys ir montuojantys asmenys privalo vadovautis Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1-309,  reikalavimais, parinkdami laidus, kabelius, taip pat atsižvelgti į keliamus techninius reikalavimus ir aplinkos sąlygas, kabelių klasifikavimą pagal jų atsparumą ugniai.

Remiantis statistiniais duomenimis, apie 7 proc. visų gaisrų kyla dėl netvarkingos elektros instaliacijos. Viena iš priemonių, galinčių užtikrinti gaisro židinio elektros įrenginiuose aptikimą ir lokalizavimą, yra naujos kartos apsaugos įrenginys Eaton AFDD, kuriame yra sukomponuota triguba elektros grandinių apsauga: apsauga nuo perkrovos ir trumpųjų jungimų, apsauga nuo įžemėjimo ir lanko apsauga. Konsultacijoje diskutuota apie šio įrenginio panaudojimo galimybes.

Atsižvelgiant į tai, kad paskutiniu metu padaugėjo nelaimingų atsitikimų rangovinėms organizacijoms eksploatuojant skirstomojo tinklo elektros įrenginius, konsultacijoje priminta ir diskutuota apie darbų pagal nurodymus veikiančiuose elektros įrenginiuose organizavimą ir vykdymą. Apžvelgtos nelaimingų atsitikimų priežastys ir priemonės, kurios padėtų išvengti liūdnų pasekmių.

Viešojoje konsultacijoje dalyvavę asmenys taip pat diskutavo jiems aktualiais klausimais, įvardijo aktualias problemas, siūlė, kaip jas spręsti, aptarė Inspekcijos teikiamas paslaugas.