Dėl energetikos darbuotojų kategorijų sertifikavimo schemos derinimo

Data

2018 01 22

Įvertinimas
0
Pixabay.com nuotr.
Pixabay.com nuotr.

Nuo š. m. sausio 19 d. įsigalioja Sertifikavimo įstaigos parengtos energetikos darbuotojų kategorijų sertifikavimo schemos derinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2016 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 1V-43, papildymas.

Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2018 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 1V-7 „Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2016 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 1V-43 „Dėl Sertifikavimo įstaigos parengtos energetikos darbuotojų kategorijų sertifikavimo schemos derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ nustatyta, kad sertifikavimo įstaiga, kurios energetikos darbuotojų kategorijų sertifikavimo schema buvo panaikinta Valstybinės energetikos inspekcijos viršininko sprendimu:

1. jei sertifikavimo įstaiga per 3 mėnesius nuo energetikos darbuotojų kategorijų sertifikavimo schemos suderinimo su Valstybine energetikos inspekcija nesudarė sutarties su Nacionaliniu akreditacijos biuru dėl akreditavimo pagal Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17024:2012 „Atitikties įvertinimas. Bendrieji darbuotojų sertifikavimo įstaigoms keliami reikalavimai" nustatytus reikalavimus;

2. pradėtas sertifikavimo įstaigos akreditavimo procesas pagal Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17024:2012 „Atitikties įvertinimas. Bendrieji darbuotojų sertifikavimo įstaigoms keliami reikalavimai" nustatytus reikalavimus nutrūko;

pakartotinai kreiptis į Valstybinę energetikos inspekciją dėl sertifikavimo įstaigos parengtos energetikos darbuotojų kategorijų sertifikavimo schemos ir kitų dokumentų, kuriais vadovaujantis bus atestuojami energetikos darbuotojai, gali ne anksčiau kaip po vienerių metų, kai buvo priimtas paskutinis Valstybinės energetikos inspekcijos viršininko sprendimas dėl energetikos darbuotojų kategorijų sertifikavimo schemos suderinimo.