Dėmesio! Nuo metų pradžios - pokyčiai atestavimo taisyklėse

Data

2018 12 28

Įvertinimas
9
DSCF1442.JPG

Nuo 2019 metų sausio 1 –osios, keičiasi asmenų, turinčių teisę įrengti ir eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės (toliau - taisyklės).

Atsiranda du nauji atestatai

Papildytas Taisyklių 10 -asis punktas:

  • 1) elektros įrenginių įrengimo;
  • 2) gamtinių dujų įrenginių įrengimo.

Norint gauti šiuos atestatus, ūkio subjektas ar fizinis asmuo (toliau -  pareiškėjas) pateikia visus dokumentus analogiškai kaip ir norint gauti energetikos įrenginių eksploatavimo veiklos atestatus ir papildomai turi pateikti galiojantį profesinės civilinės atsakomybės draudimą, kaip nustatyta Energetikos įstatymo 22 straipsnyje.

Dėl papildomai pateikiamų dokumentų

Pasipildo Taisyklių 28.5 papunktis:

  • Jeigu pareiškėjas pateikia neišsamų  ar netinkamai įformintą prašymą, VEI skyriaus pareigūnai turi teisę ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų paprašyti papildomų dokumentų.
  • Pareiškėjas papildomus dokumentus privalo pateikti ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų.

Popieriniai atestatai

  • Keičiasi taisyklių 41 punktas, kuris teigia, kad:

,,informaciją apie išduotą (-us) atestatą (-us) pareiškėjas gali atsispausdinti iš Licencijų informacinės sistemos (www.licencijavimas.lt).

Keičiasi sprendimo apskundimo tvarka

Pareiškėjas turi teisę nesutikti su Inspekcijos sprendimu. Jis per 30 kalendorinių dienų, įstatymų nustatyta tvarka, gali skųsti sprendimą administracinių ginčų komisijai arba teismui.

Darbų, kuriuos gali atlikti juridinis asmuo, sąrašas

Atsiradus naujos rūšies veiklos atestatams, atsiras ir prievolė išplėsti darbų sąrašą:

   Elektros įrenginių įrengimo darbų sąrašas:

1. Elektros tinklo ir įrenginių iki 35 kV įtampos įrengimo darbai.

2. Elektros tinklo ir įrenginių iki 10 kV įtampos įrengimo darbai.

3. Elektros įrenginių iki 1000 V įrengimo darbai.

Gamtinių dujų įrenginių įrengimo darbų sąrašas:

1.  Mažo ir vidutinio slėgio (ne didesnio kaip 5 bar didžiausiojo darbinio dujų slėgio) gamtinių dujų skirstymo sistemų (skirstomųjų dujotiekių ir įrenginių) įrengimas;

2.  Mažo ir vidutinio slėgio (ne didesnio kaip 5 bar didžiausiojo dujų darbinio slėgio) vartotojo gamtinių dujų sistemų įrengimas;

3.  Gamtinių dujų sistemų pastatuose (išskyrus ypatinguosius statinius) įrengimas.

Darbų, kuriuos gali atlikti fizinis asmuo, sąrašas

    Elektros įrenginių įrengimo darbai:

1.  Elektros įrenginių iki 1000 V įrengimo darbai.

    Gamtinių dujų įrenginių įrengimo darbai:

1. Mažo slėgio dujotiekio (iki 0,1 bar) sistemų įrengimas vartotojų sklypų ribose.

2. Gamtinių dujų sistemų (iki 0,1 bar) įrengimas vieno ir dviejų butų gyvenamuosiuose namuose.

 

Atkreipiame dėmesį, kad iki taisyklių įsigaliojimo pateikti pareiškėjų prašymai bus išnagrinėti pagal prašymo priėmimo metu galiojusią tvarką. Naujoji tvarka galios tiems prašymamas, kurie bus gauti nuo 2019 m sausio 1 -osios, t.y.  jau įsigaliojus taisyklių pasikeitimams.