Elektros instaliacijos projektavimas ir įrengimas įsigaliojus Statybos produktų reglamentui

Data

2017 08 24

Įvertinimas
1
kbel.jpg

Valstybinė energetikos inspekcija informuoja, kad elektros laidai ir kabeliai statiniuose turi būti projektuojami ir įrengiami pagal nuo 2017 m. birželio 1 d. įsigaliojusius Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių reikalavimų pakeitimus.

Projektai, parengti iki š. m. birželio 1 d., gali būti keičiami, jei pageidaujama, kad elektros instaliacija atitiktų naujausius – nuo š. m. birželio 1 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. gegužės 22 d. įsakyme Nr. 1-136 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 1-309 „Dėl Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ įsigaliojusius reikalavimus.

Šiame teisės akte nurodytas naujos elektros laidų ir kabelių degumo klasės, atitinkančios Statybos produktų reglamentą. Atkreipiame dėmesį, kad keičiant projektą turi būti atsižvelgiama į nuo š. m. birželio 1 d. įsigaliojusius Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių pakeitimus ir pasirenkami tokie inžineriniai sprendiniai, kurie neturėtų neigiamo poveikio statiniui.

Primename, kad nuo š. m. liepos 1 d. įsigaliojo Statybos produktų reglamentas, taikomas visiems statybos produktams, kuriuos ketinama naudoti statiniuose. Reglamente kabeliai suskirstyti į septynias sąveikos su ugnimi klases – nuo A iki F. Lygiai tokia pati klasifikacija pateikta ir Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, įsigaliojusių nuo š. m. birželio 1 d., 1 priedo 6 lentelėje.

Nuo 2016 m. birželio 10 d. iki 2017 m. liepos 1 d. kabelių gamintojams buvo nustatytas pereinamasis periodas, per kurį jie privalėjo nepriklausomose akredituotose laboratorijose nustatyti, kokia degumo klasė suteikiama jų gaminamiems kabeliams. Pereinamuoju periodu į Lietuvos rinką buvo galima tiekti kabelius, atitinkančius ankstesnį arba naują kabelių žymėjimą, tačiau nuo 2017 m. liepos 1 d. į šalies rinką gali patekti tik tie kabeliai, jei ant jų nurodytos naujos degumo klasės, atitinkančios Statybos produktų reglamento reikalavimus, ir jie pažymėti CE ženklu.

Nors į rinką negalima tiekti naujojo Statybos produktų reglamento reikalavimų neatitinkančių kabelių, tačiau leidžiama įsigyti ir statiniuose montuoti kabelius, kurie į prekybą pateko iki 2017 m. liepos 1 d. bei atitinka ankstesnį kabelių žymėjimą.