Energetikos įrenginių bandymai – priskiriami energetikos įrenginių eksploatavimo darbams

Data

2017 09 04

Įvertinimas
0
Kauno hidroelektrinės 110 kV skirstykla, rekonstruota 2017 m. pradžioje.  Vidimanto Vaišnio nuotr.
Kauno hidroelektrinės 110 kV skirstykla, rekonstruota 2017 m. pradžioje. Vidimanto Vaišnio nuotr.

Ūkio subjektas, turintis atestatą, suteikiantį teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, gali atlikti atestate nurodytų energetikos įrenginių bandymus, jei atestato privalomojo priedo darbų sąraše neįrašyta – „išskyrus bandymo darbus“.

Energetikos įstatymo 2 straipsnio 9 dalyje nurodoma, kad energetikos įrenginių eksploatavimas tai – energetikos įrenginių technologinis valdymas, techninė priežiūra, remontas, matavimai, bandymai, paleidimo ir derinimo darbai.

Atsižvelgiant į šią nuostatą, ūkio subjektai, turintys Valstybinės energetikos inspekcijos išduotus atestatus eksploatuoti energetikos įrenginius, gali atlikti nurodytų energetikos įrenginių technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimų, bandymų, paleidimo ir derinimo darbus.

Tuo atveju, jei ūkio subjektas neturi atitinkamos kvalifikacijos personalo ir ar įrangos, kad galėtų atlikti energetikos įrenginių bandymo darbus, atestato privalomojo priedo darbų sąraše yra įrašoma – „išskyrus bandymo darbus“. Jei toks įrašas yra, tuomet atlikti energetikos įrenginių bandymo darbus – draudžiama.