Gamintis elektrą patiems – vis paprasčiau

Data

2017 11 03

Įvertinimas
3
rgbstock.com nuotr.
rgbstock.com nuotr.

Pagerintos sąlygos norintiems tapti elektros energiją gaminančiais vartotojais. Buitiniams vartotojams, įsirengiantiems mažos galios (iki 5 kW) atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias elektrines, nereikės gauti leidimų vykdyti veiklą elektros energetikos sektoriuje.

Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (VEI), išduodanti leidimus verstis veikla elektros energetikos sektoriuje, informuoja, kad nuo lapkričio 1 d. įsigaliojo Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. 1-212, pakeitimai. Juose nurodoma, kad leidimai verstis veikla elektros energetikos sektoriuje nereikalingi šiais atvejais:

  • leidimas gaminti elektros energiją nereikalingas, jeigu asmuo numato gaminti elektros energiją tik savo reikmėms ir ūkio poreikiams, nepatiekiant elektros energijos į elektros tinklus, ne didesnės kaip 10 kW įrengtosios galios elektros energijos gamybos įrenginiuose, taip pat, jeigu asmuo atitinka Elektros energetikos įstatymo 2 straipsnio 9 dalies nuostatas ir numato gaminti elektros energiją ne didesnės kaip 5 kW įrengtosios galios elektros energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių gamybos įrenginiuose.

Tuo atveju, jei asmuo ketina patiekti pagamintą elektros energiją į elektros tinklus, jis, vadovaudamasis Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių 54 punkte nustatyta tvarka, turi gauti VEI išduodamą leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus bei leidimą gaminti elektros energiją, kurio išdavimo tvarka nustatyta taisyklių 51 punkte.

  • leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus nereikalingas, jeigu asmuo numato plėtoti (įrengti) elektros energijos gamybos pajėgumus, kurių įrengtoji galia yra ne didesnė kaip 10 kW, ir juose gaminti elektros energiją tik savo reikmėms ir ūkio poreikiams, nepatiekiant elektros energijos į elektros tinklus, taip pat, jeigu asmuo atitinka Elektros energetikos įstatymo 2 straipsnio 9 dalies nuostatas ir numato plėsti (įrengti) elektros energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių gamybos pajėgumus, kurių įrengtoji galia ne didesnė kaip 5 kW.

Toks asmuo taisyklių 55 punkte nustatyta tvarka apie planuojamą vykdyti veiklą privalo informuoti tinklų operatorių ir teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš tinklų operatoriaus elektrinės prijungimo prie energetikos tinklų sąlygas.

Tikimasi, kad buitiniams vartotojams, nusprendusiems įsirengti iki 5 kilovatų (kW) atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias elektrines, supaprastintos procedūros leis elektrines įrengti greičiau.