Informacija apie šildymo sezono pradžią: kada ir kas ją nustato?

Data

2017 10 03

Įvertinimas
0
Pixabay.com nuotr.
Pixabay.com nuotr.

Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos informuoja, kad šildymo sezono pradžia skelbiama, kai tris paras iš eilės vidutinė lauko oro temperatūra yra žemesnė kaip 10 laipsnių šilumos. Daugiabučių gyventojai šildymo sezoną gali pradėti anksčiau, nei paskelbiama oficiali jo pradžia.

Šildymo sezono pradžią nustato savivaldybės, atsižvelgdamos į faktinę lauko oro temperatūrą. Jos sprendimu pirmiausia pradedamos šildyti savivaldybių įstaigos – darželiai, mokyklos ir ligoninės.

Šilumos vartotojai turi teisę patys nuspręsti dėl savo pastatų šildymo pradžios nepažeisdami Lietuvos higienos normoje HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir viešojo naudojimo pastatų mikroklimatas“ nustatytų reikalavimų, t. y. turi būti užtikrinama, kad patalpose bus išlaikoma higienos normas atitinkanti temperatūra – nebus šalčiau nei 18 laipsnių.

Jeigu šilumos vartotojai nutarė pradėti savo pastatų šildymą kitu laiku, negu savivaldybių institucijų nustatyta šildymo sezono pradžia – tam pakanka daugumos gyventojų, tai yra pusės plius vieno, sutikimo, jie arba pastato valdytojas apie savo sprendimą, jog šildytis nori anksčiau ar vėliau, praneša šilumos tiekėjui energetikos ministro patvirtintose Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse nustatyta tvarka.

Ar pastatas parengtas šildymo sezonui, šilumos tiekėjas sprendžia pagal pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojų pateiktus parengties šildymo sezonui aktus. Jei pastato prižiūrėtojai patvirtina, kad pastatas yra parengtas šildymo sezonui, o gyventojai arba pastato valdytojas išreiškia pageidavimą pastato patalpų šildymą pradėti anksčiau ar vėliau, šilumos tiekėjas ne vėliau kaip per dvi darbo dienas duoda leidimą pastato savininkui, valdytojui arba prižiūrėtojui sprendimą įgyvendinti, arba jeigu dėl objektyvių priežasčių nėra techninių galimybių, pateikia motyvuotą atsisakymą leisti pradėti pastato šildymą anksčiau.

Gyventojams ar pastatų valdytojams nepasinaudojus galimybe patiems nuspręsti dėl savo pastatų šildymo pradžios, šildymo sezoną šilumos tiekėjai pradės vadovaudamiesi savivaldybių sprendimu.