Įsigaliojo nauja senų suskystintų naftos dujų balionų naudojimo tvarka

Data

2018 10 31

Įvertinimas
0

2018 m. lapkričio 1 d. įsigaliojo naujoji tvarka , kuria sugriežtinamos senų balionų, pagamintų ne pagal Gabenamųjų slėginių įrenginių techninio reglamento reikalavimus, periodinės techninės patikros.

Naujas teisinis reguliavimas numato, kad bus sutrumpintas senųjų dujų balionų periodinės techninės patikros periodiškumas – tokie balionai turės būti tikrinami kas 5 metai. Iki šiol periodinė techninė patikra buvo atliekama tik kas 10 metų. Taip pat, pagal naująją tvarką nustatytas šių balionų naudojimo ribinis laikas – ne ilgesnis nei 40 metų nuo baliono pagaminimo datos. Iki šiol dujų balionų naudojimo laikas nebuvo reglamentuojamas.

Dujų balionų techninė patikra bus atliekama dujų balionų techninės patikros centruose, kurie priklauso ūkio subjektams, turintiems reikiamą infrastruktūrą ir teisės aktų nustatyta tvarka Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos (VEI) išduotus atestatus, suteikiančius teisę atlikti dujų balionų remonto ir bandymo darbus.

Sugriežtinus senų dujų balionų periodines technines patikras bei sustiprinus suskystintų naftos dujų rinkos dalyvių veiklos kontrolę, bus užtikrinama tinkama balionų techninė sauga. Taip pat ši tvarka turėtų paskatinti suskystintų naftos dujų rinkos dalyvius (dujų pardavėjus)  palaipsniui senus balionus keisti naujais, pagamintais pagal Gabenamųjų slėginių įrenginių techninio reglamento reikalavimus.

Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos vykdydama Suskystintų naftos dujų eksploatavimo taisyklių pakeitimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2018 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 1-196, kurie įsigaliojo 2018 m. lapkričio 1 d. skelbia ūkio subjektų, turinčių atestatą eksploatuoti energetikos įrenginius, suteikiančius teisę atlikti suskystintų naftos dujų balionų remonto ir bandymo darbus sąrašą.