Marijampolėje vyks viešoji konsultacija apie elektros energetikos įrenginių eksploatavimo atitikties deklaracijų teikimą

Data

2017 06 16

Įvertinimas
0
rgbstock.com nuotr.
rgbstock.com nuotr.

2017 m. birželio 21 d. (trečiadienį) 9 val. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos Alytaus teritorinio skyriaus Marijampolės padalinyje rengiama viešoji konsultacija apie elektros energetikos įrenginių eksploatavimo atitikties deklaracijų teikimą elektroniniu būdu.

Viešojoje konsultacijoje, vyksiančioje Marijampolėje, adresu Sporto g. 11-119, bus pristatyta, kaip teisingai pildyti elektros energetikos įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės anketas, kaip pateikti energetikos įrenginio eksploatavimo atitikties deklaracijas elektroniniu būdu. 

Viešojoje konsultacijoje maloniai kviečiame dalyvauti ūkio subjektus – fizinius ir juridinius asmenis, eksploatuojančius elektros energijos nuo 30 kW iki 250 kW galios vartotojų įrenginius ir elektros energijos gamybos įrenginius (elektrines) iki 100 kW įrengtosios galios, išskyrus elektros energiją gaminančių buitinių elektros energijos vartotojų įrenginius.

Norinčius dalyvauti konsultacijoje prašome kreiptis į Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos Alytaus teritorinio skyriaus vyresn. spec. Valdą Tuinylą tel. (8 343) 70 545, mob. 8 687 48 108, el. p. Valdas.Tuinyla@vei.lt.

Primename, kad Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos, vykdanti valstybinę energetikos kontrolę, nuo šių metų pradėjo taikyti naujovę – tam tikrų energetikos įrenginių patikrinimus atlieka taikydama naują patikrinimo formą, atlikdama asmenų, valdančių ir (arba) eksploatuojančių energetikos įrenginius, pateiktų energetikos įrenginių eksploatavimo atitikties deklaracijų vertinimą.

Šis alternatyvus energetikos įrenginių patikrinimo būdas įtvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 1-321 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 1-261 „Dėl Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

Taikant šią patikrinimų formą, bus tikrinami žemos rizikos lygiui priskirti energetikos įrenginiai, kuriuos tikrinti pasirinkta atsižvelgiant į jų rizikingumo, pavojingumo pobūdį, žalos ar pavojaus asmenims, visuomenei ar aplinkai atsiradimo tikimybę, tai – ūkio subjektų – fizinių ir juridinių asmenų – valdomi ir (arba) eksploatuojami energetikos įrenginiai, priklausantys vienai iš šių energetikos įrenginių grupei:

  1. elektros energijos nuo 30 kW iki 250 kW galios vartotojų įrenginiai;
  2. elektros energijos gamybos įrenginiai (elektrinės) iki 100 kW įrengtosios galios, išskyrus elektros energiją gaminančių buitinių elektros energijos vartotojų įrenginius;
  3. šilumos įrenginiai nuo 100 kW iki 10 MW galios, kai centralizuotai pagaminta šilumos energija tiekiama iš šilumos perdavimo tinklo;
  4. šilumos įrenginiai, kai jų visų bendra galia nuo 250 kW iki 400 kW;
  5. dujų įrenginiai nuo 100 kW iki 400 kW galios.

Šių energetikos įrenginių tikrinimas atliekamas vadovaujantis Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2016 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1V-103 patvirtintame Energetikos įrenginių tikrinimo energetikos įrenginio eksploatavimo atitikties deklaracijomis tvarkos apraše nustatytais reikalavimais.