Nelaimingus atsitikimus buityje lėmė asmenų neatsargumas ir keliamos grėsmės neįvertinimas

Data

2017 07 13

Įvertinimas
0
Pixabay.com nuotr.
Pixabay.com nuotr.

Per pirmą šių pusmetį Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos specialistai ištyrė penkių nelaimingų atsitikimų, įvykusių buityje ir susijusių su elektros, šilumos ir dujų įrenginių pavojingais veiksniais, aplinkybes bei priežastis.  

Visų šių nelaimingų atsitikimų pasekmės buvo skaudžios ir visais atvejais pareikalavo žmonių gyvybių – nuo elektros srovės poveikio žuvo trys asmenys, taip pat du žmonės mirė ligoninėje patyrę sunkius sužalojimus: iš jų vienas sprogus šildymo katilui, kitas – nutekėjus dujoms suskystintoms naftos dujoms bei nuo kibirkšties sprogus dujų ir oro mišiniui.

Beveik visos šios nelaimės kilo dėl žmonių neatsargumo ir neįvertinus grėsmės. Vienu metu dėl elektros srovės poveikio nukentėjo asmenys keldami aliuminines kopėčias ir jomis priartėję prie 10 kV oro linijos laidų – iš jų vienam žmogui elektros poveikis buvo mirtinas. Gyvybės taip pat pareikalavo savavališkas asmens įsibrovimas į aukštos įtampos transformatorinę pastotę – asmuo žuvo vietoje prisilietęs prie 10 kV įtampą turinčių elektros įrenginių. Dar vienas žmogus buvo mirtinai traumuotas 230 V elektros srovės dėl nesaugaus elgesio su elektros prietaisais.

Taip pat tragiškų pasekmių neišvengta netinkamai eksploatuojant savadarbį šildymo katilą bei šildymo ir karšto vandens sistemą – sprogus šildymo katilui sunkiai sužalotas asmuo mirė ligoninėje. Šio įvykio aplinkybes tyręs specialistas nustatė, kad individualiame name įrengtas savadarbis šildymo katilas sprogo dėl užšalusios šildymo ir karšto vandens sistemos. Paaiškėjo, kad, esant neigiamai temperatūrai lauke, katilas nebuvo kūrentas 10 dienų. Asmuo užkūrė katilą prieš tai neįsitikinęs, ar šildymo ir karšto vandens sistema neužšalusi – būtent dėl šios priežasties užkurtame katile padidėjo slėgis ir katilas sprogo.

Dar viena nelaimė įvyko keičiant suskystintų naftos dujų balioną nesilaikant Dujų baliono eksploatavimo atmintinėje nurodytų reikalavimų. Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad keičiant suskystintų naftos dujų balioną į aplinką dujos nutekėjo per atsisukusį dujų baliono ventilį, o vėliau maža kibirkštis patalpoje sukėlė dujų ir oro mišinio sprogimą. Per šią nelaimę sunkiai sužalotas žmogus mirė ligoninėje.

Atsižvelgdami į nelaimingų atsitikimų priežastis, primename, kad: