Parengti nauji energetikos objektų ir įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimų aktai

Data

2018 02 02

Įvertinimas
1
Pixabay.com nuotr.
Pixabay.com nuotr.

Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2018 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 1V-10 patvirtinti nauji energetikos objektų ir įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės tikrinimo aktai, pagal kuriuos atliekami ūkio subjektų patikrinimai.

Šie patikrinimų aktai – kontroliniai klausimynai sudaryti iš pagrindinių teisės aktų reikalavimų, daugiausiai dėmesio skiriant rizikingiausiems ūkio subjektų veiklos veiksniams. Jie naudingi ir patikrinimą atliekančiam pareigūnui, kuris, pildydamas klausimyną, įvertina, ūkio subjekto veiklą, nustato, ar ji vykdoma be pažeidimų, ir ūkio subjektui, kuris iš anksto gali sužinoti, kas konkrečiai bus tikrinama ir vertinama.

Patikrinimų aktai – tai priemonė, kuria siekiama suteikti daugiau aiškumo ir apibrėžtumo ūkio subjektams, taikyti vieningą patikrinimų praktiką ir kad ūkio subjektų patikrinimai būtų kuo efektyvesni.  

Visi patikrinimų aktai skelbiami interneto svetainės skyriuje „Administracinė informacija“, skiltyje „Kontroliniai klausimynai“.