Paskelbtas 2018 m. energetikos objektų ir energetikos įrenginių patikrinimų planas

Data

2017 12 21

Įvertinimas
1
Pixabay.com nuotr.
Pixabay.com nuotr.

Informuojame, kad patvirtintas ir Inspekcijos interneto svetainėje paskelbtas energetikos objektų ir energetikos įrenginių patikrinimų planas, pagal kurį bus atliekami patikrinimai 2018 metais.

Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2017 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. 1V-125 patvirtintas Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos teritorinių skyrių kontroliuojamų energetikos objektų ir įrenginių patikrinimų metinis planas, kuris paskelbtas interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srityje „Ūkio subjektų priežiūra“, skiltyje „Patikrinimų planai“.

Patikrinimų planas sudarytas taikant Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 1-261 patvirtintu Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašu ir Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos rizikos vertinimu pagrįsto ūkio subjektų veiklos priežiūros modelį, patvirtintą Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2012 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 1V-148.

Informuojame, kad atliekant planinius energetikos objektų ir energetikos įrenginių patikrinimus naudojami energetikos įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktai. Su jais galima susipažinti interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srityje „Ūkio subjektų priežiūra“, skiltyje „Kontroliniai klausimynai“.