Per metus suteikta beveik tris kartus daugiau elektroninių paslaugų

Data

2018 03 06

Įvertinimas
1
Pixabay.com iliustr.
Pixabay.com iliustr.

Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos (VEI) elektroniniu būdu teikiamų paslaugų naudojimas sparčiai auga. VEI pernai suteikė daugiau nei 25 tūkst. elektroninių paslaugų – beveik tris kartus daugiau nei 2016 m.

Įvertinus 2016 m. ir 2017 m. rezultatus matyti, kad kreipimųsi dėl energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pažymos išdavimo elektroniniu būdu naudojantis Elektroninių valdžios vartų portalu skaičius ženkliai išaugo. Pernai dėl šios paslaugos suteikimo į VEI kreipėsi per 28 tūkst. asmenų – 17 tūkst. daugiau nei 2016 m. Iš viso 2017 m. elektroniniu būdu buvo išduotos 25 273 pažymos apie patikrintų energetikos įrenginių techninę būklę – 16 174 pažymomis daugiau nei 2016 m. Ši VEI teikiama paslauga yra paklausiausia, per metus išduodama per 35 tūkst. pažymų, o  pernai šis skaičiaus išaugo iki 41 tūkst.

Be energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pažymos išdavimo, VEI elektroniniu būdu išduoda ir atestatus eksploatuoti energetikos įrenginius. 2017 m. elektroniniu būdu buvo išduoti 256 atestatai. Taip pat ženkliai išaugo leidimų plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ir leidimų gaminti elektros energiją išdavimo skaičiai naudojantis Elektroninių valdžios vartų portalu. Praėjusiais metais elektroniniu būdu išduotas 31 leidimas, t. y. 16 kartų daugiau nei 2016 m., kuomet jų buvo išduoti tik du.

Naudojimasis elektroninėmis paslaugomis sparčiai auga ir šiemet. Per šių metų sausį ir vasarį per Elektroninius valdžios vartus į VEI kreipėsi 4 164 asmenys, iš jų: 4087 dėl energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pažymos išdavimo, 62 – dėl atestatų eksploatuoti energetikos įrenginius suteikimo, 15 – dėl leidimų plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ir leidimų gaminti elektros energiją išdavimo. Vien per pirmus šių metų mėnesius VEI suteikė 3 775 elektroninių paslaugų.

Kaip ir pernai, taip ir šiemet VEI numačiusi siekti ambicingų tikslų skatinant aktyvų naudojimąsi elektroninėmis paslaugomis – rengs viešąsias konsultacijas ir mokymus verslo atstovams ir gyventojams, kuriuos mokys praktiškai, kaip užsakyti elektronines paslaugas. Apie vyksiančias viešąsias konsultacijas informacija bus skelbiama VEI interneto svetainėje.

VEI taip pat rengia dalijamąją medžiagą, kurioje bus nurodyti elektroniniu būdu užsakomos paslaugos užsakymo žingsniai ir patarimai, kaip išvengti dažniausiai daromų klaidų. Praėjusiais metais iš 28 011 užsakymų 1424 buvo atmesti, o tai sudarė 5 proc. užsakymų, todėl tikimasi, kad mokomoji medžiaga bus naudinga asmenims, nes paslaugos užsakymo, dokumentų pateikimo ir apmokėjimo už paslaugą procesas taps aiškesnis ir bus išvengiama dažnai pasitaikančių klaidų, kurios dažnai tampa asmenų prašymų atmetimo priežastimi.

Primename, kad Elektroniniuose valdžios vartuose www.epaslaugos.lt – galima užsisakyti šias VEI teikiamas elektronines paslaugas: