Pernai atestuota daugiau nei 16 tūkstančių energetikos darbuotojų

Data

2018 03 26

Įvertinimas
3
Pixabay.com nuotr.
Pixabay.com nuotr.

Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (VEI) informuoja, kad sertifikavimo įstaigose ir energetikos įmonėse 2017 m. atestuota daugiau nei 16 tūkstančių energetikos darbuotojų, daugiausiai iš jų elektros energetikos sektoriaus darbuotojų. Pernai atestuota 36 procentiniais punktais daugiau energetikos darbuotojų nei 2016 metais.

VEI, apibendrinusi sertifikavimo įstaigų ir energetikos įmonių pateiktą informaciją apie 2017 m. atestuotus energetikos darbuotojus, nustatė, jog 2017 metais  atestuota 10 190 elektros energetikos sektoriaus energetikos darbuotojų, šilumos sektoriaus – 2 860, gamtinių dujų ir suskystintų naftos dujų sektoriaus – 1 784, naftos energetikos sektoriaus – 1 406.

Pernai atestuota 36 procentiniais punktais daugiau energetikos darbuotojų nei 2016 metais: 50 procentinių punktų  daugiau elektros energetikos sektoriuje dirbančių energetikos darbuotojų, 47 procentiniais punktais išaugo atestuotų naftos energetikos sektoriaus darbuotojų skaičius, taip pat atestuota 6 procentiniais punktais daugiau šilumos sektoriaus darbuotojų. Palyginus su 2016 m. energetikos darbuotojų atestavimo rezultatais, 5 procentiniais punktais sumažėjo gamtinių dujų ir suskystintų naftos dujų sektoriaus energetikos darbuotojų atestavimo skaičiai.

Daugiausiai 2017 m. atestuota šių kategorijų energetikos darbuotojų:

  • elektros energetikos sektoriuje – elektrotechnikos darbuotojų, eksploatuojančių vartotojo elektros įrenginius, – 3 338; elektrotechnikos darbuotojų, vykdančių darbus energetikos įrenginiuose – 2 915, elektros įrenginių operatyvinių darbuotojų, operatyvinių-remonto darbuotojų – 941, elektros įrenginius montuojančių specialistų, darbininkų – 876;
  • šilumos energetikos sektoriuje – šilumos įrenginius eksploatuojančių darbuotojų (inžinieriai, specialistai, operatoriai, mašinistai ir pan.) – 1 711; pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojančių specialistų, darbininkų – 363; asmenų, atsakingų už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmenų, atsakingų už šilumos ūkį), – 285;
  • gamtinių dujų ir suskystintų naftos dujų sektoriuje – vartotojų degiųjų dujų sistemas (ne didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujotiekių vamzdynus, dujų slėgio reguliavimo įrenginius, apsaugos nuo korozijos įrenginius) eksploatuojančių darbininkų – 198; asmenų, atsakingų už vartotojo degiųjų dujų sistemos eksploatavimą – 187; vartotojo degiųjų dujų sistemas eksploatuojančių įmonių struktūrinių padalinių vadovų ar jų įgaliotų asmenų, atsakingų už vartotojo degiųjų dujų sistemų eksploatavimą – 138;
  • naftos energetikos sektorius – naftos perdirbimo įrenginius eksploatuojančių darbininkų – 387; naftos, naftos produktų infrastruktūros įrenginius eksploatuojančių specialistų, darbininkų kategorija suteikta 349 asmenims; skystojo kuro degalinių įrenginius eksploatuojančių specialistų, darbininkų – 333.

Daugiau informacijos apie 2017 m. sertifikavimo įstaigose ir energetikos įmonėse atestuotus energetikos darbuotojus rasite čia.