Reikalavimai rengiantis eksploatuoti šilumos įrenginius ir turbinas bei naftos ir naftos produktų įrenginius

Data

2017 12 18

Įvertinimas
3
Pixabay.com nuotr.
Pixabay.com nuotr.

Parengtos teisės aktų reikalavimų suvestinės, kuriose nurodyta pagrindinė informacija asmenims, siekiantiems gauti atestatus eksploatuoti šilumos įrenginius ir turbinas bei naftos ir naftos produktų įrenginius.

Atsižvelgiant į Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklėse nurodytus šilumos energetikos sektoriaus darbuotojų, kurie privalo būti atestuojami, ir naftos energetikos sektoriaus darbuotojų, kurie privalo būti atestuojami, sąrašus, parengtose teisės aktų reikalavimų suvestinėse nurodytos darbų apimtys, reikalingų energetikos darbuotojų kiekis ir jų kategorijos norint vykdyti tam tikrus šilumos įrenginių ir turbinų bei naftos ir naftos produktų įrenginių eksploatavimo darbus.

Metodines rekomendacijas rasite interneto svetainės skyriuje „Veiklos sritys“, skiltyje „Energetikos įrenginių eksploatavimo veiklos atestatų išdavimas“, kategorijoje „Atestatų rūšys“ pasirinkę nuorodas į „Šilumos įrenginių ir turbinų eksploatavimas“ ar į „Naftos ir naftos produktų įrenginių eksploatavimas“.