Rugsėjo 28 d., Valstybinė energetikos inspekcija bendrovei UAB „Danpower Baltic Taika elektrinė“ išdavė leidimą gaminti elektros energiją.

Data

2018 09 28

Įvertinimas
0
Vidines_640x340_3.jpg

Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui (toliau – LVAT) dviejose administracinėse bylose 2018-05-16 ir 2018-05-23 patvirtinus taikos sutartis, kuriomis buvo susitarta panaikinti Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – EM) 2015-04-02 sprendimą dėl 2013-08-23 bendrovei „Danpower Baltic Taika elektrinė“ išduoto leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Nr. LP-18315 galiojimo sustabdymo ir EM 2015-05-18 sprendimą dėl minėto leidimo galiojimo panaikinimo, VEI vykdydama minėtas dvi LVAT nutartis dėl taikos sutarčių patvirtinimo, 2018-06-01 priėmė sprendimą Nr. SP-53, kuriuo atkūrė 2013-08-23 išduoto leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Nr. LP-18315 teisinę galią.

2018 m. rugsėjo 28 d., išnagrinėjus bendrovės „Danpower Baltic Taika elektrinė“ 2018-06-21 prašymą dėl leidimo gamybai išdavimo atkurtojo leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus pagrindu, VEI išdavė leidimą gaminti elektros energiją, šiame leidime nurodydama leidimo išdavimo pagrindą – EM 2013-08-23 išduotą leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Nr. LP-18315 ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013-06-20 nutarimą, kuriuo „Danpower Baltic Taika elektrinė“ buvo paskirtas skatinamasis elektros energijos gamybos tarifas elektros energijos gamybai kogeneracinėje biokuro elektrinėje Taikos pr. 104B, Kaune.