Saugus energetikos įrenginių naudojimas – pirmoji sąlyga norint išvengti nelaimių

Data

2018 02 08

Įvertinimas
1
Nuo elektros srovės poveikio pernai žuvo trys asmenys. Pixabay.com nuotr.
Nuo elektros srovės poveikio pernai žuvo trys asmenys. Pixabay.com nuotr.

Naudojant energetikos įrenginius buityje neišvengiama nelaimingų atsitikimų, sukeliančių liūdnas pasekmes. Nesaugus dujų baliono naudojimas, per didelius šalčius nekūrento kieto kuro katilo užkūrimas, sukėlęs sprogimą, ir mirtini elektros srovės kirčiai pernai nusinešė penkių žmonių gyvybes.

Šios priežastys paaiškėjo Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos (toliau – VEI) specialistams ištyrus penkių nelaimingų atsitikimų, įvykusių 2017 m. buityje ir susijusių su elektros, šilumos ir dujų įrenginių pavojingais veiksniais, aplinkybes ir priežastis.

Neįvertinta grėsmė

Praėjusiais metais nuo elektros srovės poveikio žuvo trys asmenys. Vieno įvykio metu dėl elektros srovės poveikio nukentėjo trys asmenys keldami iš aliuminio lydinio pagamintas kopėčias ir jomis priartėję prie 10 kV oro linijos laidų. Iš jų vienam žmogui elektros poveikis buvo mirtinas, kiti du buvo gydomi ligoninėje. Gyvybės taip pat pareikalavo savavališkas patekimas į aukštos įtampos transformatorinę pastotę, kurioje asmuo žuvo prisilietęs prie 10 kV įtampą turinčių įrenginių. Dar vienas žmogus mirtinai traumuotas elektros srovės dėl nesaugaus 230 V elektros prietaiso naudojimo.

Nelaimės neišvengta netinkamai eksploatuojant savadarbį šildymo katilą bei šildymo ir karšto vandens sistemą. Garbaus amžiaus asmuo užkūrė  per didelius šalčius 10 nekūrentą katilą neįsitikinęs, ar neužšalusi šildymo ir karšto vandens sistema. Užkurtame katile padidėjo slėgis ir katilas sprogo. Sunkiai sužalotas žmogus mirė ligoninėje. Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad katilo sprogimo priežastis – šildymo sistemos įrenginių neparengimas šildymui.

Vieno asmens gyvybės taip pat pareikalavo nesaugus suskystintų naftos dujų baliono naudojimas. Tyrimą atlikę VEI specialistai nustatė, kad keičiant suskystintų naftos dujų balioną dujos į aplinką nutekėjo per atsisukusį dujų baliono ventilį. Vėliau pakako tik kibirkšties patalpoje, kad įvyktų dujų–oro mišinio sprogimas. Per sprogimą sunkiai sužalotas asmuo nuo patirtų traumų mirė ligoninėje.

Eksploatuojant dujų balionus buityje neišvengta ir sužalojimų. Pernai vienas asmuo buvo sunkiai sužeistas per dujų–oro mišinio sprogimą. Ištyrus šio įvykio aplinkybes paaiškėjo, kad dujos į patalpą nutekėjo per kiaurą guminę žarną, jungiančią kilnojamą dujinę viryklę su 50 litrų dujų balionu. Guminė žarna pradegė besiliesdama su netolimai stovėjusia kieto kuro krosnele. Asmuo, nepajutęs nutekėjusių dujų kvapo patalpoje, norėjo užkurti kieto kuro krosnelę, tačiau šokusi kibirkštis sukėlė dujų–oro mišinio sprogimą.

Statistiniai duomenys

Pernai įvykusių nelaimingų atsitikimų buityje skaičius išliko toks pats kaip ir 2016 m. – tiek 2016 m., tiek 2017 m. ištirti penki atsitikimai, tačiau 2017 m. žuvusiųjų asmenų skaičius vienu vienetu didesnis – 2017 m. žuvo penki asmenys, 2016 m. – keturi, 2015 m. – 11.

Per 2017 m. metus, palyginus su 2016 m. tirtais įvykiais, keliais vienetais padaugėjo asmenų, žuvusių nuo elektros srovės poveikio. Pagrindinės šių nelaimių priežastys Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių ir Elektros tinklų apsaugos taisyklių reikalavimų pažeidimai. Vis dar dideliu rūpesčiu išlieka nesaugus dujų balionų buityje naudojimas, pagrindinių reikalavimų, nurodytų Dujų baliono eksploatavimo atmintinėje, nesilaikymas.

2013–2017 m. buityje įvykusių nelaimingų atsitikimų atskiruose energetikos sektoriuose skaičių palyginimas

Nelaimių darbe priežastys

VEI specialistai 2017 m. ištyrė keturių nelaimingų atsitikimų darbe priežastis. Šių įvykių tyrimuose dalyvauta Valstybinės darbo inspekcijos kvietimu. Dviejų nelaimingų atsitikimų darbe baigtys – sunkūs sveikatos sutrikdymai. Vienas asmuo buvo sunkiai sužalotas atliekant skirstomojo dujotiekio montavimo darbus – bendrovės darbuotojas, kasdamas griovį požeminių komunikacijų apsaugos zonoje, pažeidė po žeme 10 kV įtampos elektros kabelį. Nuo kilusio ugnies pliūpsnio užsidegė darbo rūbai, asmuo patyrė kūno nudegimus ir buvo gydytas Kauno klinikose. Kito įvykio metu darbuotojas, atlikdamas elektros linijos patikrinimą, buvo paveiktas elektros srovės ir patyrė elektros traumą.

Du nelaimingi atsitikimai darbe 2017 m. baigėsi tragiškai. Vienas asmuo buvo mirtinai traumuotas elektros srovės 110/10 kV transformatorinėje pastotėje. Atlikus tyrimą nustatyta, kad darbai transformatorinėje pastotėje buvo atliekami pagal klaidingai parengtą nurodymą – buvo įrašyta netiksli darbo vieta, kuri buvo neparuošta saugiam darbui, ir, neįsitikinus įtampos nebuvimu, darbus vykdęs asmuo priartėjo prie įtampą turėjusių įrenginių. Dar viena nelaimė darbe pasiglemžė darbuotojo gyvybę statybvietėje ardant metalinių pastolių konstrukcijas – asmuo su ardomo pastolio dalimi priartėjo prie 10 kV oro linijos laido ir buvo mirtinai traumuotas elektros srovės.

VEI specialistai, dalyvavę nelaimingų atsitikimų darbe tyrimuose, nustatė, kad dažniausios nelaimių darbe priežastys – Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, Elektros tinklų apsaugos taisyklių bei Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių reikalavimų nesilaikymas.

Šiais metais nelaimių buityje neužregistruota, tačiau nelaimingų atsitikimų darbe statistiką papildė pirmas skaudus įvykis. Vasario 7 d. elektros transformatorių pastotėje, Skuodo rajone, nuo elektros įtampos poveikio žuvo bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ operatyvinės brigados darbuotojas. VEI ir Valstybinės darbo inspekcijos specialistai tiria šios nelaimės aplinkybes.

Atsižvelgdami į nelaimingų atsitikimų priežastis, primename, kad:

2017 m. VEI ištirtų nelaimingų atsitikimų ataskaita