Susitikime aptarti aktualūs naftos sektoriaus darbuotojų sertifikavimo klausimai

Data

2017 09 08

Įvertinimas
0
Pixabay.com nuotr.
Pixabay.com nuotr.

Valstybinėje energetikos inspekcijoje susitikę energetikos darbuotojus atestuojančių sertifikavimo įstaigų, energetikos asociacijų ir bendrovių bei degalinių tinklų atstovai aptarė vieningos (nacionalinės) energetikos darbuotojų sertifikavimo schemos projekte numatytus naftos sektoriaus darbuotojų sertifikavimo reikalavimus.

Š. m. rugsėjo 6 d. (trečiadienį) vykusiame pasitarime dalyvavę asmenys, iš anksto susipažinę su vieningos (nacionalinės) energetikos darbuotojų sertifikavimo schemos projekto dalimi – „Naftos sektoriaus darbuotojų, kurie privalo būti sertifikuojami, sąraše“ numatytais reikalavimais, pateikė savo siūlymus ir pastabas, kaip tobulinti šią projekto dalį.

Šiame sąraše nurodyti pagrindiniai naftos sektoriaus darbuotojų – vadovų, inžinerinės kategorijos darbuotojų ir darbininkų kategorijos darbuotojų – bendrieji kvalifikaciniai ir specialieji kvalifikaciniai reikalavimai, kuriais vadovaujantis bus nustatoma, kokia energetikos darbuotojų kategorija gali būti suteikta naftos sektoriaus darbuotojui, atestuojamam sertifikavimo įstaigoje.

Susitikimo dalyviai, atsižvelgdami į sukauptą patirtį atestuojant energetikos darbuotojus sertifikavimo įstaigose ir energetikos įmonėse, pateikė siūlymus projekto daliai, įvertino, ar bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai, susiję su vadovų, vadovaujančių energetikos įrenginių eksploatavimo veiklai, inžinerinių kategorijų darbuotojų, kurie vadovauja energetikos įrenginių eksploatavimo darbams ir (ar) juos eksploatuoja, bei darbininkų kategorijos darbuotojų, vykdančių darbus energetikos įrenginiuose, išsilavinimu nėra pertekliniai. Taip pat aptarė, ar nereikėtų papildyti jau numatytas mokslų studijų sritis kitomis studijų kryptimis, ir ar keliami specialieji reikalavimai inžinerinės ir darbininkų kategorijų darbuotojams yra pakankami, siekiant užtikrinti darbų kokybę ir saugą. Pasitarime buvo aptartos kitos aktualios problemos, susiję su energetikos darbuotojų išsilavinimu ir jų mokymų programų kokybe. Atsižvelgiant į susitikime išsakytas pastabas ir siūlymus, viešai svarstyta projekto dalis bus tobulinama.

Viešai aptarus ir įvertinus kitus vieningos (nacionalinės) energetikos darbuotojų sertifikavimo schemos projekto dalis, susijusias su šilumos, elektros, dujų darbuotojų sertifikavimu, vėliau patobulintas projektas bus teikiamas svarstyti Energetikos ministerijai, o tuomet dar kartą bus svarstomas surengus viešą konsultaciją dėl projekto svarstymo.

Primename, kad Valstybinė energetikos inspekcija įpareigota parengti ir iki 2018 m. gegužės 1 d. pateikti Lietuvos Respublikos energetikos ministrui tvirtinti vieningą (nacionalinę) energetikos darbuotojų sertifikavimo schemą, kuria vadovaujantis bus vykdomas energetikos darbuotojų atestavimas nuo 2019 m. liepos 1 d. visiems energetikos darbuotojams užtikrinant vienodas sąlygas.