Teikiamas Inspekcijos paslaugas užsisakykite internetu

Data

2018 06 15

Įvertinimas
1
eValdzia-logo.png

Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (VEI), siekdama mažinti administracinę naštą ir taupyti gyventojų laiką, siūlo VEI teikiamas elektronines paslaugas užsisakyti internetu. 

Elektroniniuose valdžios vartuose www.epaslaugos.lt galima užsisakyti šias VEI teikiamas elektronines paslaugas:

Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą ir pažymų apie energetikos įrenginių techninę būklę išdavimą.

Energetikos įrenginių eksploatavimo veiklos atestatų išdavimą –  Elektroniniuose valdžios vartuose užsakyti šią paslaugą gali tik tie asmenys, kurie nėra iš anksto sumokėję už paslaugą.

Leidimų plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ir leidimų gaminti elektros energiją išdavimą – Elektroniniuose valdžios vartuose užsakyti šią paslaugą gali tik tie asmenys, kurie nėra iš anksto sumokėję už paslaugą.

Pasirinkę nuorodą, rasite išsamų paslaugos aprašymą, jos suteikimo terminą, nuorodas į teisės aktus, reglamentuojančius šios paslaugos teikimą. Spragtelėję ant nuorodos „Užsakyti" iš sąrašo pasirinkite norimą prisijungimo prie sistemos būdą – pasinaudojant Lietuvos bankų elektroninės bankininkystės sistemomis ar elektroniniu parašu (plačiau apie prisijungimą).

Atsidarius naujam svetainės puslapiui, užpildykite prašomais duomenimis tuščius formos laukus ir būtinai prisekite visus VEI nurodytus privalomus pateikti dokumentus. Prašome užtikrinti, kad prisegtų privalomų dokumentų turinys atitiktų teisės aktais reikalaujamos pateikti informacijos turinį. Atsakymus į klausimus, susijusius su pasirinktos paslaugos teikimu, gausite paskambinę VEI specialistų telefonais, nurodytais paslaugų aprašo skiltyje „Kontaktai". 

Gavusi paslaugos užsakymą, VEI įvertins pateiktą prašymą ir visą informaciją bei kitus dokumentus. Jeigu VEI pateikiami ne tie ar ne visi dokumentai, kurie teisės aktų nustatytais reikalavimais yra privalomi, prašymas bus grąžintas jį pateikusiam asmeniui, kad šis patikslintų, pakeistų ar papildytų savo prašymą reikiama informacija.

Paslaugą asmens prašyme nurodytu būdu VEI suteiks per nustatytus paslaugos suteikimo terminus – energetikos įrenginių eksploatavimo veiklos atestatas išduodamas per 30 kalendorinių dienų nuo visų dokumentų gavimo dienos, energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimas ir pažymos parengimas – truks septynias kalendorines dienas nuo prašymo su visais privalomais dokumentais pateikimo dienos.

Tuo atveju, jei prisijungdami prie Elektroninių valdžios vartų ar užsakydami paslaugą susiduriate su techninėmis problemomis, prašome apie tai informuokite portalo administratorių arba VEI Finansų ir bendrųjų reikalų skyriaus sistemų administratorių Žygimantą Zabarską mob. 8 659  92 745, el. p. zygimantas.zabarskas@vei.lt.

Primename, kad visa informacija apie teikiamas paslaugas, rekomenduojamų prašymų formos ir dokumentų sąrašai, taip pat kreipimosi būdai nurodyti interneto svetainės skyriuje „Paslaugos“.