Tyrimas: 86 proc. vartotojų palankiai vertina Inspekcijos veiklą

Data

2017 12 08

Įvertinimas
2
Pixabay.com nuotr.
Pixabay.com nuotr.

Besibaigiant 2017 metams Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos užsakymu atliktas vartotojų pasitenkinimo tyrimas atskleidė, kad bendras asmenų pasitenkinimas Inspekcijos teikiamomis paslaugomis išlieka aukštas.

Lyginant su 2016 m. lapkritį atlikto tyrimo rezultatais, paaiškėjo, kad asmenų, palankiai vertinančių Inspekcijos veiklą („labai gerai“ / „gerai“), procentas padidėjo 4 procentiniais punktais – nuo 82 proc. iki 86 proc.

Įvertinus konkrečių paslaugų suteikimą, didžiausias pasitenkinimas išreikštas energetikos įrenginių eksploatavimo veiklos atestatų išdavimu – apklausoje dalyvavę asmenys skyrė 9 balus, energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimu ir pažymų išdavimu – 8,86 balo, bei asmenų konsultavimu – 8,83 balo. Šias tris paslaugas vartotojai įvertino aukščiausiais balais 2015 m. ir 2016 m. tyrimuose. Taip pat aukštus balus asmenys skyrė už leidimų plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išdavimą – 8,27 balo, ir leidimų gaminti elektros energiją išdavimo paslaugą – 8,13 balo. Mažiausiai palankiai tyrime dalyvavę asmenys įvertino skundų nagrinėjimą – 6,55 balo, ir ginčų sprendimą – 5,29 balo. Šių paslaugų įvertinime dalyvavo statistiškai nereikšmingas respondentų skaičius.  

Asmenims svarbi ne tik teikiamų paslaugų kokybė, bet ir aptarnavimas bei paslaugas teikiančių darbuotojų profesionalumas. Dauguma respondentų nurodė, kad yra patenkinti paslaugų pasiekiamumu: patogus darbo laikas – skyrė 8,66 balo, patogu gauti informaciją internetu – 8,77 balo, telefonu – 8,71 balo, el. paštu – 9,01 balo, lengvai pasiekiama paslaugų teikimo vieta – 8,20 balo.

Lyginant su 2016 m. tyrimų rezultatais, 2017 m. pakilo darbuotojų mandagumo, teikiamos informacijos aiškumo, pasiekiamumo ir specialistų kompetencijos įvertinimai, tačiau šiemet nežymiai sumažėjo operatyvumo įvertinimas – 2017 m. siekė 8,01 balo, 2016 m. lapkritį – 8,76 balo.

Šiais metais tyrime dalyvavę respondentai už Inspekcijos specialistų informavimą apie paslaugos teikimo procesus – skyrė 8,38 balo, o pačias paslaugas suteikia nustatytu laiku – 8,99 balo. Asmenys teigė, kad jiems pateikiama informacija yra išsami – skyrė 8,78 balo, ir aiški – 8,82 balo. Šiais metais taip pat buvo atliktas ir Inspekcijos interneto svetainės turinio įvertinimas. Respondentai nurodė, kad interneto svetainė yra informatyvi – skyrė 8,03 balo, informacija aiški ir suprantama – 7,97 balo, bei operatyviai atnaujinama – 8,02 balo. Už Inspekcijos veiklos skaidrumą skirti 8,33 balo.

Absoliuti dauguma respondentų nurodė, jog nebuvo susidūrę su VEI darbuotojų korupcijos apraiškomis. Tik vienas apklausoje dalyvavęs asmuo teigė, kad galimai susidūrė su korupcijos apraiškomis.

Lyginant su pernai atlikto tyrimo rezultatais, išlieka ta pati tendencija, jog asmenims patogiausia kreiptis į VEI elektroniniu būdu – el. paštu ar užsakyti VEI teikiamas paslaugas „Elektroninių valdžios vartų“ portale. Per 2017 m. nežymiai sumažėjo tiesiogiai į VEI besikreipiančių asmenų skaičius – šių metų tyrime dalyvavę asmenys įvardijo, kad trečias jiems patogiausias kreipimosi būdas į Inspekciją yra telefonu. Šis kreipimosi būdas tapo patrauklesnis – lyginant su 2016 m. atlikto tyrimo rezultatais išaugo 5 procentiniais vienetais (nuo 7 proc. iki 12 proc.), būtent dėl šios priežasties 2017 m. 5 procentiniais punktais sumažėjo tiesiogiai į Inspekciją atvykstančių asmenų skaičius (nuo 22 proc. iki 17 proc.).

Tyrime, kurį Inspekcijos užsakymu š. m. lapkritį atliko UAB „Vilmorus“, savo nuomonę apie Inspekcijos teikiamas viešąsias paslaugas pareiškė 104 respondentai. Išsamią atlikto tyrimo ataskaitą rasite interneto svetainės skyriuje „Teisinė informacija“, skiltyje „Tyrimai ir analizės“ pasirinkę nuorodą į „Atliktų tyrimų analizės“.

Nuoširdžiai dėkojame visiems tyrime dalyvavusiems asmenims, išsakiusiems savo nuomonę, kuri itin naudinga siekiant gerinti teikiamų paslaugų kokybę.