Vartotojams rūpi energijos kokybė ir elektros energijos tiekimo nutraukimo problemos

Data

2018 03 21

Įvertinimas
2
Pixabay.com nuotr.
Pixabay.com nuotr.

Dažniausiai šilumos vartotojai skundžiasi dėl energijos kokybės reikalavimų, o elektros energijos vartotojai kreipiasi norėdami apginti savo interesus dėl elektros energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo, tačiau daugumos jų reikalavimai – nepasitvirtino.

Šios priežastys paaiškėjo atlikus per 2017 metus išnagrinėtų skundų bei vartojimo ginčų analizę.

Valstybinėje energetikos inspekcijoje (VEI) per 2017 m. išnagrinėti 217 asmenų kreipimųsi: iš jų – 175 skundai ir 42 prašymai išspręsti vartojimo ginčus. Per šį periodą fizinių asmenų kreipimųsi, palyginti su 2016 m., išnagrinėta 22 procentiniais punktais mažiau, o su 2015 m. – 52 procentiniais punktais mažiau.

1 grafikas. Išnagrinėtų asmenų kreipimųsi (vnt.) dinamika 2015–2017 m.

Dažniausiai į VEI kreipiasi patys asmenys, tačiau vis dar nemažai kreipimųsi VEI nagrinėti pagal kompetenciją persiunčia kitos institucijos – persiųstų energijos vartotojų kreipimųsi skaičius 2017 m. sudarė 22 procentinius punktus.

2017 m. taip pat buvo gauti 36 kreipimaisi – 23 skundai ir 13 prašymų išspręsti vartojimo ginčus, kurie, vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka, persiųsti nagrinėti kompetentingoms institucijoms.

Dažniausi – šilumos vartotojų priekaištai

Daugiausiai 2017 m. vartotojai kreipėsi dėl galimų pažeidimų šilumos sektoriuje – išnagrinėti 114 kreipimųsi (99 skundai, 15 prašymų išspręsti vartojimo ginčą).

Antras pagal išnagrinėtų kreipimųsi skaičių – elektros energetikos sektorius, iš viso gauti 87 kreipimaisi (63 skundai, 24 prašymai išspręsti ginčą).

Dėl galimų pažeidimų dujų sektoriuje sulaukta 16 kreipimųsi (13 skundų, 3 prašymai išspręsti ginčą).

2 grafikas. Asmenų kreipimųsi pasiskirstymas (proc.) pagal sektorius 2017 m.

Tiek 2016 m., tiek 2017 m. su skundais į VEI daugiau kreipėsi energijos vartotojai dėl galimų pažeidimų šilumos sektoriuje – tokie skundai 2016 m. sudarė 62 procentinius punktus visų skundų, 2017 m. – 57 procentinius punktus.

Su prašymais išspręsti tarp energijos vartotojo ir energijos tiekėjo kilusį ginčą dažniau kreipėsi elektros energijos vartotojai – jų prašymai 2016 m. sudarė 50 procentinių punktų visų gautų prašymų, o 2017 m. – 57 procentinius punktus.

Rūpi energijos kokybė

Dažniausiai energijos vartotojai skundėsi dėl energijos kokybės reikalavimų – išnagrinėti 44 kreipimaisi, dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių eksploatavimo – 32, dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių techninės saugos – 22.

3 grafikas. 2017 m. išnagrinėtų skundų pasiskirstymas (proc.) pagal kreipimosi pobūdį.

Ginčai dėl energijos tiekimo

Prašymuose išspręsti tarp energijos vartotojų ir energetikos įmonių kilusius ginčus ne teismo tvarka dažniau kreipiamasi dėl energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo, rečiau dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių naudojimo.

4 grafikas. 2017 m. išnagrinėtų energijos vartotojų ginčų pasiskirstymas (proc.) pagal kreipimosi pobūdį.

Reikalavimai retai pasitvirtina

Išnagrinėjus 175 asmenų skundus, paaiškėjo, kad iš jų pasitvirtino 43, dalinai pasitvirtino – 19, nepasitvirtino – 50.

5 grafikas. Skundų nagrinėjimo rezultatai 2017 m. (proc.).

Išnagrinėjus 42 prašymus išspręsti ginčus, paaiškėjo, kad 3 energijos vartotojų prašymuose nurodyti reikalavimai yra patenkinti, 4 asmenų prašymų reikalavimai pasitvirtino iš dalies, o 9 – reikalavimai buvo atmesti.

6 grafikas. 2017 m. prašymų išspręsti vartojimo ginčą nagrinėjimo rezultatai (proc.).

2017 metais 4 vartotojų ginčai išspręsti taikiai, ginčo šalims pasiekus taikų susitarimą, o 18 atvejų nagrinėti prašymus buvo atsisakyta dėl šių priežasčių: ginčo nagrinėjimas nepriskirtas VEI kompetencijai (13 atvejų), prašymas nagrinėti ginčą neatitinka nustatytų reikalavimų ir jie nebuvo pašalinti per nurodytus terminus (3 atvejai), buvo įsiteisėjęs sprendimas dėl to paties dalyko ar praleistas vienerių metų nuo kreipimosi į energetikos įmonę terminas (po 1 atvejį).

Primename, kad VEI priimti sprendimai dėl ginčo esmės yra vieši ir yra skelbiami VEI interneto svetainės skyriuje „Veiklos sritys“, srityje „Ginčų sprendimas“, skiltyje „Sprendimai dėl ginčų esmės“. Šioje skiltyje galima rasti nuasmenintus sprendimus pagal atskirus energetikos sektorius, susipažinti su jais ir, atsižvelgiant į ginčų nagrinėjimo praktiką, įsivertinti galimas rizikas, ginčų nagrinėjimo ypatumus prieš kreipiantis į VEI su prašymu išspręsti ginčą.