Visos naujienos

RSS Spausdinti
2011 12 06
Tinkamas vandens temperatūros palaikymas užkerta kelią legioneliozei

Vilniaus visuomenės sveikatos centras atlikęs karšto vandens tyrimą viename iš sostinės daugiabučių nustatė, kad vandentiekio vandens mėginiuose legionelių kiekis viršija leidžiamą.

2011 11 30
Prižiūrėtojų veiklos patikrinimo rezultatai

Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau – VEI), vykdydama daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojų veiklos kontrolę, nuo šių metų sausio iki lapkričio 1 d. įvairiuose šalies miestuose patikrino 118 (iš 782) daugiabučių šilumos ūkį prižiūrinčių įmonių (toliau – prižiūrėtojai).

2011 11 24
Bendrovei „Unifeksas“ – panaikintas atestato eksploatuoti šilumos įrenginius galiojimas

Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau – VEI) dėl licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimų panaikino UAB „Unifeksas“ išduoto atestato galiojimą.

2011 11 22
Šilumos įmonių kompleksinių patikrinimų apžvalga

Siekiant užtikrinti patikimą ir kokybišką šilumos tiekimą ir didinti šilumos gamybos efektyvumą, VEI 2011 m. birželio–rugsėjo mėnesiais atliko 11 šilumos gamybos įmonių energetikos įrenginių planinius kompleksinius patikrinimus.

2011 11 15
VEI pradėjo tyrimą dėl elektros energijos sutrikimų Rokiškyje ir Kaune

Sutrikus elektros energijos tiekimui be elektros energijos liko daugiau nei 45 tūkstančiai vartotojų Kaune ir Rokiškyje bei šių miestų apylinkėse. Valstybinė energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos (toliau – VEI) specialistai aiškinasi gedimų priežastis ir aplinkybes.

2011 10 24
Energetikai: medžių genėjimas ir sodinimas – kiekvieno rudens darbai

Rūpindamiesi elektros linijų ir gyventojų saugumu, privačių valdų savininkams ir želdinius prižiūrinčioms organizacijoms primename, kad elektros tinklų apsaugos zonose, neinformavus Lietuvos skirstomųjų tinklų operatorius LESTO , negalima kasinėti ir genėti želdinių bei kirsti medžių, kurie gali užvirsti ant elektros oro linijų

2011 10 17
Dėl VEI privalomojo nurodymo nevykdymo stabdomas atestato, eksploatuoti šilumos įrenginius, galiojimas

Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau – VEI) sustabdė atestato, UAB „UNIFEKSAS“ suteikiančio teisę eksploatuoti šilumos įrenginius, galiojimo terminą, nes bendrovė nevykdė VEI nurodymų ir per numatytus terminus nepašalino nustatytų pažeidimų.

2011 10 05
VEI pristato pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojų veiklos tikrinimo rezultatus

Apibendrinti patikrinimų, atliktų iki 2011 m. rugsėjo 1 d., rezultatai.

2011 09 30
Lietuvos metrologijos inspekcija: šilumos skaitiklių metrologinė patikra – neprivaloma

Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos kreipėsi į Lietuvos metrologijos inspekciją (toliau – LMI) prašydama išaiškinti ar gyventojams iš lėšų būtina atlikti jų butuose įrengtų centrinio šildymo šilumos apskaitos prietaisų (skaitiklių) metrologinę patikrą.

2011 05 31
VEI pradėjo vykdyti kompleksinius patikrinimus ir kitos šalies savivaldybėse

Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau-VEI) 2011 m. balandžio 12-25 d. atliko kompleksinį viso Ukmergės savivaldybės šilumos ūkio būklės patikrinimą. Gauti patikrinimo rezultatai parodė, kad dalies Ukmergės katilinių įrenginių techninė būklė ir eksploatavimo lygis yra nepatenkinami, patikrinimų metu nustatyti šiurkštūs pažeidimai, vartotojams negali būti užtikrintas nepertraukiamas šilumos ir karšto vandens tiekimas. Siekiant užtikrinti vartotojams kokybišką, nepertraukiamą paslaugos tiekimą, VEI šiais metais vykdys šilumos ūkio būklės kompleksinius patikrinimus ir kitose savivaldybėse.

2011 05 31
VEI pristato pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojų veiklos tikrinimo rezultatus

VEI teritorinių skyrių 2011 m. balandžio mėn. vykdyto Pastatų sistemų prižiūrėtojų veiklos patikrinimo apibendrinti rezultatai.

2011 05 12
Administracinės ir finansinės naštos vartotojams mažinimas

Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau – VEI), siekdama mažinti administracinę ir finansinę naštą elektros energijos vartotojams ir verslo įmonėms atliko VEI vykdomų elektros įrenginių techninės būklės patikrinimų efektyvumo analizę.

Įrašų
puslapyje
1 2 Pirmyn