Visos naujienos

RSS Spausdinti
2012 12 13
Nuo 2013 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujos Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės

Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos informuoja, kad nuo 2013 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujos Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės , patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211 „Dėl Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“.

2012 10 16
VEI informaciją apie įmonių pasirengimą prekybai suskystintomis naftos dujomis savivaldybėms teiks elektroniniu būdu

Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (VEI), skatindama elektroninių paslaugų naudojimą ir teikimą, pasirašė bendradarbiavimo sutartį su VšĮ „Versli Lietuva“ dėl administracinių procedūrų, susijusių su valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų išduodamais leidimais, perkėlimu į elektroninę erdvę.

2012 10 09
VEI nėra gavusi skundų dėl netinkamo pasirengimo šildymo sezonui

Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau – VEI), vadovaudamasi Šilumos ūkio įstatymo 21 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatomis, vykdo pastato šildymo ir karšto vandens prižiūrėtojo (eksploatuotojo) veiklos kontrolę: ar pastato šildymo ir karšto vandens prižiūrėtojai (eksploatuotojai), nepriklausomai nuo šilumos punkto priklausomybės, atlieka šilumos punkto įrenginių remonto ir renovacijos darbus, ar tinkamai prižiūri jam pavestų šilumos įrenginių būklę, ar tinkamai atlieka privalomus darbus dėl pastato šildymo ir karšto vandens sistemos parengties naujam šildymo sezonui, ar atlieka šilumos suvartojimo analizę ir šildymo sistemų balansavimą; taip pat, kaip vykdomos kitos teisės aktuose nustatytos funkcijos.

2012 08 02
VEI surengtame pasitarime aptarti sąskaitų už šilumą išrašymo klausimai

Siekiant išspręsti iškilusius neaiškumus dėl nuskaitomų šilumos apskaitos prietaisų rodmenų periodo ir atsižvelgiant į Daugiabučių namų savininkų bendrijos (DNBS) 939 „Pašilaičiai“ valdybos pirmininko prašymą, Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (VEI) 2012 m. rugpjūčio 2 d. iniciavo pasitarimą, kuriame dalyvavo 203 DNSB, DNSB „Fabija“, 939 DNSB „Pašilaičiai“, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos, UAB „Vilniaus energija“ ir VEI atstovai.

2012 07 20
Teismas: atsijungus nuo šildymo neteisėtai, privaloma mokėti už energiją

Vartotojai, kurie neteisėtai atjungė buto šildymo sistemą nuo bendrų šildymo įrenginių, išlieka šilumos energijos vartotojais iki teisės aktų nustatyta tvarka įteisins buto šildymo ir karšto vandens sistemų atjungimą. Taip galutine ir neskundžiama nutartimi išaiškino Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT).

2012 07 03
Susiejus VEI ir LESTO informacines sistemas, trumpės naujų elektros vartotojų prisijungimo terminai

Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (VEI) kartu su Lietuvos elektros skirstomųjų tinklų operatoriumi AB LESTO naujų elektros vartotojų patogumui modernizavo ir tarpusavyje susiejo informacines sistemas.

2012 04 19
Prižiūrėtojų veiklos patikrinimo rezultatai

Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau – VEI), siekdama galimai sumažinti gyventojų mokesčius už suvartotą šilumos energiją ir gerinti šilumos kokybę jų gyvenamose patalpose, vykdo daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojų veiklos kontrolę.

2012 01 06
Inspekcija kreipėsi į Generalinę prokuratūrą ir kitas valstybės institucijas, prašydama jas inicijuoti ir atlikti atitinkamus tyrimus dėl padidėjusio šilumos suvartojimo Vilniaus mieste

Inspekcija kreipėsi į Generalinę prokuratūrą ir kitas valstybės institucijas, prašydama jas inicijuoti ir atlikti atitinkamus tyrimus dėl padidėjusio šilumos suvartojimo Vilniaus mieste

2012 01 04
Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos atlikto tyrimo dėl padidėjusio šilumos suvartojimo Vilniaus mieste

Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau – VEI), vadovaudamasi Energetikos ministerijos pavedimu atliko tyrimą, siekdama nustatyti bendras sistemines priežastis, kurios 2011 m. lapkričio mėnesį galėjo lemti Vilniaus mieste esančių pastatų suvartotos šilumos energijos kiekio bei vartotojams išrašytų sąskaitų padidėjimą. Pažymėtina, kad toks žymus sunaudotos šilumos energijos kiekio padidėjimas užfiksuotas tik Vilniaus mieste.

Įrašų
puslapyje