Visos naujienos

RSS Spausdinti
2013 10 22
Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos Vilniaus teritorinis skyrius išsikelia į naujas patalpas

Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos (toliau – VEI) Vilniaus teritorinis skyrius nuo spalio 23 d. savo veiklą pradės naujose administracinėse patalpose Algirdo g. 27, Vilniuje .

2013 09 23
Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos įsikurs naujose patalpose

Informuojame, kad nuo š. m. rugsėjo 30 d. (pirmadienis) Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos (toliau – VEI) administracija persikelia į kitas patalpas, esančias adresu Algirdo g. 27, Vilniuje . VEI administracijos kontaktiniai telefonai nesikeičia.

2013 08 09
Valstybinėje energetikos inspekcijoje prie Energetikos ministerijos viešėjo delegacija iš Ukrainos

Rugpjūčio 9 d. (penktadienį) Valstybinėje energetikos inspekcijoje prie Energetikos ministerijos (VEI) viešėjo svečiai iš Poltavos turbomechaninės gamyklos, Poltava, Ukraina.

2013 08 03
Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos ir Mykolo Romerio universiteto Politikos ir vadybos fakultetas pasirašė bendradarbiavimo sutartį

Šiandien, 2013 m. gegužės 31 d., Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos (toliau – VEI) viršininkas Rimgaudas Špokas ir Mykolo Romerio universiteto (toliau – MRU) Politikos ir vadybos fakulteto dekanas doc. dr. Algirdas Monkevičius pasirašė bendradarbiavimo sutartį .

2013 07 26
Pagrindinė įvykusių nelaimių buityje priežastis – saugumo reikalavimų nesilaikymas

Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos per pirmąjį 2013 m. veiklos pusmetį užregistravo ir ištyrė aštuonis buityje įvykusius nelaimingus atsitikimus, susijusius su energijos vartojimu.

2013 07 01
Valstybės kontrolė: Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos lėšas naudoja pagal įstatymus

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė, atlikusi valstybinio finansinio (teisėtumo) audito procedūras Valstybinėje energetikos inspekcijoje prie Energetikos ministerijos (toliau – VEI), pateikė išvadą, kurioje konstatuota, kad reikšmingų klaidų, teisės aktų pažeidimų ir neatitikimų VEI veikloje nenustatyta.

2013 06 26
Įvertinti projektai, pagal kuriuos AB „Lietuvos dujų“ Sertifikavimo centras ir Respublikinis energetikų mokymo centras vykdys energetikos darbuotojų atestavimą

Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau – VEI) pagal kompetenciją išnagrinėjo AB „Lietuvos dujos“ Sertifikavimo centro ir Respublikinio energetikų mokymo centro parengtus projektus ir schemas, kuriomis vadovaujantis nuo š. m. liepos 1 d. šios institucijos vykdys energetikos darbuotojų atestavimą pagal Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos apraše nustatytus reikalavimus.

2013 06 26
Buto šildymo sistemos atjungimas nuo centralizuotos namo šildymo sistemos turi būti teisėtas

Trakų rajono apylinkės teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą, konstatavo , kad vartotojai, neįteisinę savo būsto šildymo sistemos atjungimo nuo centralizuotos namo šildymo sistemos, išlieka šilumos energijos vartotojais iki tol, kol atjungimą įteisins teisės aktų nustatyta tvarka.

2013 05 27
Pasikeitė valstybės rinkliavos mokesčių už Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos inspekcijos suteiktas paslaugas įmokos kodas

Informuojame, kad nuo 2013 m. birželio 8 d. pasikeitė valstybės rinkliavos, kuri mokama į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą už Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos (toliau – VEI) teikiamas paslaugas, įmokos kodas.

2013 05 06
Pakeista Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo įsigaliojimo data

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. balandžio 22 d. Nr. 1-86 įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 1-220 „Dėl Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeista Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo įsigaliojimo data. Šis teisės aktas įsigalios nuo š. m. liepos 1 d.

2013 04 23
VEI veiklos efektyvumo didinimas – administracinės naštos verslui mažinimas

Siekiant padidinti veiklos efektyvumą, Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau – VEI) tobulina priežiūros planavimo koncepciją, t. y. atsisakoma visuotinio ir visapusiško energetikos objektų ir įrenginių tikrinimo ir pradedamas įgyvendinti tikslinės patikros modelis. Tai reiškia, kad ūkio subjektų veiklos tikrinimas bus paremtas rizikos vertinimu, pagrindinį dėmesį skiriant didžiausios grėsmės atvejams šalinti, užtikrinant realią (ne formalią) ūkinės veiklos atitiktį teisės aktų nustatytiems reikalavimams. Patikrinimų planavimas bus vykdomas remiantis duomenimis, kaip ūkio subjektas laikėsi reikalavimų ankstesniu periodu, įvertinami šie kriterijai: rizikingumo, pavojingumo pobūdis, galima žala visuomenei ar aplinkai, pavojus žmogaus gyvybei ir...

2013 03 01
Tarpinstitucinio bendradarbiavimo iniciatyvos, siekiant sumažinti elektros energijos tiekimo sutrikimų ir avarijų skaičių

Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau – VEI), tirdama 2010–2012 metais įvykusius elektros energijos tiekimo nutrūkimus ir avarijas, nustatė, kad dažniausia elektros energijos tiekimo sutrikimų priežastis – netinkamai prižiūrimos elektros tinklų apsaugos zonos.

Įrašų
puslapyje
1 2 Pirmyn