Visos naujienos

RSS Spausdinti
2014 12 29
Informacija apie įmonių pasirengimą mažmeninei prekybai suskystintomis naftos dujomis savivaldybėms bus teikiama elektroniniu būdu

Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau – VEI), siekdama didinti administracinių paslaugų teikimą elektroninėje erdvėje ir tokiu būdu mažinti administracinę naštą, dalyvavo įgyvendinant VšĮ „Versli Lietuva“ kartu su Informacinės visuomenės plėtros komitetu prie Susisiekimo ministerijos, Kauno miesto, Alytaus miesto ir Ignalinos rajono savivaldybių administracijomis vykdytą projektą dėl administracinių procedūrų, susijusių su valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų išduodamais leidimais, perkėlimo į elektroninę erdvę.

2014 12 16
Apie fiziniams ir juridiniams asmenims teikiamų mokamų paslaugų įkainius eurais

Informuojame, kad nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigalios Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 1-90 patvirtinti Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos teikiamų mokamų paslaugų fiziniams ir juridiniams asmenims įkainiai eurais.

2014 12 11
Prieš pradedant eksploatuoti energetikos įrenginį – privaloma atlikti jo techninės būklės patikrinimą

Informuojame, kad Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 1V-95 patvirtintas Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos atstovų dalyvavimo statybos užbaigimo komisijose ir pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašas.

2014 12 04
Dėl elektros įrenginių galios didinimo daugiabučiuose namuose

Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (VEI) informuoja, kad daugiabučių gyvenamųjų namų gyventojai, pageidaujantys pasididinti elektros įrenginių leistinąją naudoti galią, turi vadovautis Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos apraše nustatytais reikalavimais.

2014 11 28
Vartotojų pasitenkinimo inspekcijos paslaugomis vertinimas

Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (VEI), siekdama tobulinti vartotojams teikiamas paslaugas ir gerinti jų aptarnavimą, atliko vartotojų pasitenkinimo Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos teikiamomis viešosiomis paslaugomis tyrimą.

2014 11 21
Efektyvus energijos vartojimas pastatuose

Kviečiame susipažinti su šildymo katilų, šildymo sistemų ir oro kondicionavimo sistemų energijos vartojimo efektyvumo tikrinimu skaitant informacinį leidinį „Efektyvus energijos išteklių ir energijos vartojimas“.

2014 11 18
Aptartos priemonės, užtikrinančios efektyvesnį elektros energijos vartotojų teisių gynimą

Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (VEI) inicijavo pasitarimą su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ir AB LESTO atstovais, kuriame aptarė pagrindines problemas, susijusias su elektros energijos vartotojų prašymų ir skundų nagrinėjimu.

2014 11 07
Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos Vilniaus teritorinio skyriaus atliktų patikrinimų apžvalga

Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos (toliau – VEI) Vilniaus teritorinio skyriaus pareigūnai, vykdydami energetikos objektų, energetikos įrenginių eksploatavimo, techninės saugos, energijos išteklių gamybos, perdavimo, paskirstymo, tiekimo patikimumo bei vartojimo efektyvumo kontrolę 2014 m. I–III ketvirčiais, įvertino, ar energetikos įrenginių eksploatacija atliekama pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

2014 10 22
Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos tikrina dvejopą kainų nurodymą suskystintų naftos dujų ir degalų prekybos vietose

Nuo 2014 m. rugpjūčio 22 d. prasidėjus privalomo kainų nurodymo dvejomis valiutomis – litais ir eurais – laikotarpiui, Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos vykdo ūkio subjektų patikrinimus dėl Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo nuostatų tinkamo įgyvendinimo.

2014 10 10
Saugus dujų balionų naudojimas padės išvengti nelaimingų atsitikimų buityje

Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (VEI), atsižvelgdama į padažnėjusius nelaimingus atsitikimus, susijusius su galimai nesaugiu suskystintų naftos dujų balionų įrenginių naudojimu buityje, primena pagrindinius reikalavimus, kaip saugiai juos transportuoti, įrengti ir naudoti, jog būtų išvengta skaudžių pasekmių.

2014 09 16
Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų periodinių patikrinimų, atliktų iki 2014 m. rugsėjo 1 d., apžvalga

Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau – VEI), įgyvendindama Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 20 straipsnio 6 dalies nuostatą ir vykdydama daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų periodinius patikrinimus dėl jų atitikties nustatytiems reikalavimams, iki 2014 m. rugsėjo 1 d. atliko 3434 daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų patikrinimus ir nustatė pagrindinius eksploatavimo trūkumus.

2014 09 09
Patarimai, kaip saugiai elgtis sutrikus elektros energijos tiekimui

Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos, siekdama, jog sumažėtų nelaimingų atsitikimų, įvykusių buityje ir susijusių su elektros vartojimu, skaičius, primena pagrindinius reikalavimus, kaip elgtis sutrikus elektros energijos tiekimui.

Įrašų
puslapyje
1 2 3 Pirmyn