Dokumentai, kuriuos privaloma pateikti

Asmuo, kreipdamasis dėl energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pažymos apie jų techninę būklę išdavimo, Inspekcijai turi pateikti:

1. Laisvos formos prašymą, kuriame turi būti nurodyti: pareiškėjo vardas, pavardė, adresas, telefono numeris; jei pareiškėjas yra juridinis asmuo – pavadinimas, buveinė, kodas, atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris; energetikos įrenginių rūšis (elektros, šilumos, dujų, naftos). Prašymas pildomas tuomet, jeigu paslauga užsakoma ne per Elektroninių paslaugų portalą. Prašymas
Prašymas
2. Dokumentus, nurodytus sąrašuose, sudarytuose pagal energetikos sektorius ir energetikos objektus (dokumentų sąrašas patvirtintas Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2017 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 1V-52) Elektros sektorius
Šilumos sektorius
Dujų sektorius
Naftos sektorius

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-06-30