Paslaugos suteikimo trukmė ir kaina

Paslauga suteikiama per septynias kalendorinės dienas nuo jos užsakymo, jei pateikti visi dokumentai.

Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos teikiamų mokamų paslaugų fiziniams ir juridiniams asmenims įkainiai, patvirtinti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2018 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. 1-112

Energetikos įrenginių techninės būklės (tinkamumo naudoti) patikrinimas: Paslaugų įkainiai 
 – energetikos įrenginių galia iki 30 kW 30 eurų
 – energetikos įrenginių galia viršija 30 kW, bet yra mažesnė kaip 1 MW 

30 eurų + po 1,50 euro už kiekvienus kitus 10 kW

 – energetikos įrenginių galia yra 1 MW ir daugiau kaip 1 MW 175,50 euro + po 30 eurų už kiekvieną kitą 1 MW
 – energetikos inžineriniai tinklai 13 eurų/val.

Mokestis už Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos (j. a. k. 188606625) teikiamas paslaugas mokamas į:

  • „Swedbanke“ esančią a. s. Nr. LT17 7300 0100 0247 4123.
  • Įmokos kodo nėra.
  • Mokėjimo paskirtyje prašome nurodyti – už  energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą ir pažymos išdavimą objektui, esančiam adresu (įrašykite adresą).
Paskutinė atnaujinimo data: 2018-05-02