Paslaugos suteikimo trukmė ir kaina

Paslauga suteikiama per septynias kalendorinės dienas nuo jos užsakymo, jei pateikti visi dokumentai.

Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos teikiamų mokamų paslaugų fiziniams ir juridiniams asmenims įkainiai, patvirtinti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 1-190:

Eil. Nr. Paslaugų pavadinimas Paslaugų įkainiai eurais
1. Energetikos įrenginių techninės būklės (tinkamumo naudoti) patikrinimas:  –
1.1. Energetikos įrenginių galia iki 30 kW 16,22 euro
1.2. Energetikos įrenginių galia nuo 30 kW iki 1 MW (imtinai) 16,22 euro už 30 kW + 0,29 euro kiekvienas kitas 5 kW
1.3. Energetikos įrenginių galia daugiau kaip 1 MW 72,41 euro už 1 MW + 4,34 euro kiekvienas kitas 5 MW
1.4. Energetikos inžineriniai tinklai 8,11 euro/val.
2. Elektrotechninių gaminių standartų projektų derinimas įmonės gamintojos prašymu 145,97 euro

Mokestis už Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos (j. a. k. 188606625) teikiamas paslaugas mokamas į:

  • „Swedbanke“ esančią a. s. Nr. LT17 7300 0100 0247 4123.
  • Įmokos kodo nėra.
  • Mokėjimo paskirtyje prašome nurodyti – už  energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą ir pažymos išdavimą objektui, esančiam adresu (įrašykite adresą).
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-24