Mokamų paslaugų įkainiai

Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos teikiamų mokamų paslaugų fiziniams ir juridiniams asmenims įkainiai patvirtinti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 1-190:

Eil. Nr. Paslaugų pavadinimas Paslaugų įkainiai eurais
1. Energetikos įrenginių techninės būklės (tinkamumo naudoti) patikrinimas: -
1.1. Energetikos įrenginių galia iki 30 kW 16,22 euro
1.2. Energetikos įrenginių galia nuo 30 kW iki 1 MW (imtinai) 16,22 euro už 30 kW + 0,29 euro kiekvienas kitas 5 kW
1.3. Energetikos įrenginių galia daugiau kaip 1 MW 72,41 euro už 1 MW + 4,34 euro kiekvienas kitas 5 MW
1.4. Energetikos inžineriniai tinklai 8,11 euro/val.
2. Elektrotechninių gaminių standartų projektų derinimas įmonės gamintojos prašymu 145,97 euro

Mokestis už Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos (j. a. k. 188606625) teikiamas paslaugas mokamas į:

  • „Swedbanke“ esančią a. s. Nr. LT17 7300 0100 0247 4123.
  • Įmokos kodo nėra.
  • Mokėjimo paskirtyje prašome nurodyti – už  energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą ir pažymos išdavimą objektui, esančiam adresu (įrašykite adresą).
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-01-18