Valstybės rinkliava už energetikos įrenginių eksploatavimo veiklos atestatų išdavimą

Už energetikos įrenginių eksploatavimo veiklos atestato išdavimą Rinkliavos dydis eurais
 pagal ūkio subjekte dirbančių darbuotojų skaičių:  
 – iki 10 darbuotojų 83,00
 – iki 50 darbuotojų 139.00
 – 50 ir daugiau darbuotojų 194,00
 – energetikos įrenginių eksploatavimo veiklos atestato pakeitimą 46,00

Valstybės rinkliavos dydžiai patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr.1442 (2014-12-19 TAR, Dok. Nr. 20140).

Pastaba: jeigu paslauga teikiama keliuose energetikos sektoriuose vienu metu, pavyzdžiui:

  • už dviejų rūšių atestatų išdavimą valstybės rinkliavos mokestis įmonei, kurioje dirba mažiau kaip 10 darbuotojų (9 ar mažiau), bus: 83 Eur + 83 Eur = 166 Eur
  • už trijų rūšių (elektros, šilumos, naftos) atestatų išdavimą valstybės rinkliavos mokestis įmonei, kurioje dirba mažiau kaip 50 darbuotojų (49 ar mažiau), bus:139 Eur + 139 Eur + 139 Eur = 417 Eur
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-10-13