Veiklos uždaviniai

Viršininko Jurgio Dumbravos veiklos uždaviniai 2017 metams:

  1. Pasirengti ir pradėti įgyvendinti Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatyme numatytas funkcijas.
  2. Parengti ir pateikti pasiūlymus Energetikos ministerijai dėl Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo pakeitimo, vykdant energetikos darbuotojų sertifikavimą pagal vieningą (nacionalinę) energetikos darbuotojų sertifikavimo schemą.
  3. Plėsti viešųjų ir administracinių paslaugų prieinamumą elektroninėje erdvėje.
  4. Atlikti Valstybinės energetikos inspekcijos vartotojams teikiamų paslaugų kokybės, prieinamumo ir pasitenkinimo vertinimą apklausos būdu.
  5. Pasiruošti ir nuo 2018 m. sausio 1 d. atsisakyti naujai sumontuotų įrenginių techninės būklės patikrinimų ir pažymų išdavimo esantiems buitiniams elektros energijos vartotojams, pageidaujantiems padidinti leistiną naudoti galią.
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-10-30