Pareigų aprašymas Spausdinti

Pareigas einanti tarnautoja vykdo šias funkcijas:

Tarnautoja turi atitikti šiuos reikalavimus: