Pareigų aprašymas Spausdinti

Pareigas einanti specialistė vykdo šias funkcijas:

Specialistė turi atitikti šiuos reikalavimus: