Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotoja, einanti šias pareigas, vykdo šias funkcijas:

Darbuotoja, einanti šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus: