Veiklos uždaviniai

L. e. viršininko pareigas Andriaus Daščioro veiklos uždaviniai 2018 metams:

  1. Plėsti viešųjų ir administracinių paslaugų prieinamumą elektroninėje erdvėje.
  2. Atlikti Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos vartotojams teikiamų paslaugų kokybės, prieinamumo ir pasitenkinimo vertinimą apklausos būdu.
  3. Parengti priemones vieningos (nacionalinės) energetikos darbuotojų sertifikavimo schemos įgyvendinimui.
  4. Parengti ir įgyvendinti Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 6, 9, 22, 28 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 221 straipsniu įstatyme numatytas funkcijas. Įgyvendinant įstatymą, nuo 2018 m. gegužės 1 d. nustatyta tvarka išduoti elektros įrenginių įrengimo ir gamtinių dujų įrenginių įrengimo veiklos atestatus, nuo 2018 m. liepos 1 d. atsisakyti energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimų ir pažymų apie energetikos įrenginių techninę būklę elektros ir dujų sektoriuose.
  5. Suderinti Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos vykdomas ūkio subjektų priežiūros priemones su Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos priežiūros institucijų pažangumo vertinimo (švieslentės) metodikoje apibrėžtais kriterijais.
Paskutinė atnaujinimo data: 2018-03-13