2012 m. analizė

VEI paslaugų kokybė pateisina vartotojų lūkesčius

Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau – VEI), siekdama tobulinti savo veiklą ir gerinti asmenų aptarnavimą, atliko vartotojų pasitenkinimo Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos teikiamomis viešosiomis paslaugomis tyrimą už 2012 m.

Anoniminėje anketinėje apklausoje dalyvavo 262 respondentai. Apibendrinus anketinės apklausos rezultatus paaiškėjo, kad bendras juridinių ir fizinių asmenų, palankiai vertinančių visas VEI paslaugas, vertinimo vidurkis – 89,7 proc., iš jų rezultatu „labai patenkintas“ VEI teikiamomis paslaugomis – 65 proc. tyrimo dalyvių.

2012 metais VEI teiktos ir tyrimo metu įvertintos šios viešosios paslaugos:

2012 m. tyrimo duomenimis, VEI teikiamų viešųjų paslaugų kokybė vertinama (procentais, skalėje nuo 1– „labai nepatenkintas“ iki 5 – „labai patenkintas“):

Pastabas ir pasiūlymus, kaip gerinti VEI teikiamų paslaugų kokybę, pateikė 12,2 proc. apklausos dalyvių, kurie siūlė atsižvelgti į tokias veiklos tobulinimo galimybes:

  • didesnį dėmesį skirti konsultacijoms;
  • daugiau bendradarbiauti su savivaldos institucijomis, juridiniais subjektais;
  • stiprinti asmenų, kuriems išduoti atestatai eksploatuoti energetikos įrenginius, veiklos kontrolę;
  • diegti elektronines paslaugas;
  • tobulinti inžinerinio personalo kvalifikaciją.

VEI, planuodama ir įgyvendindama savo veiklos uždavinius 2013 m., atsižvelgs į apklausos dalyvių išsakytus siūlymus ir pastabas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-08-02