2013 m. analizė

VEI teikiamų paslaugų kokybė tenkina vartotojų pageidavimus

Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (VEI), siekdama tobulinti teikiamas paslaugas ir gerinti asmenų aptarnavimą, atliko vartotojų pasitenkinimo Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos teikiamomis viešosiomis paslaugomis tyrimą. Tyrime dalyvavę apklausos dalyviai nurodė, kad yra patenkinti VEI teikiamomis viešosiomis paslaugomis.

Anoniminėje anketinėje apklausoje dalyvavo 101 respondentas.

Juridinių ir fizinių asmenų, teigiamai vertinančių VEI paslaugas (rezultatu „labai patenkintas“ ir „gerai“), vidurkis – 85 proc.

Anketos dalyviai yra patenkinti VEI specialistų teikiamomis konsultacijomis, jų išsamumu, aiškumu ir kokybe.

Apklausos dalyviai pateikė pastabas ir pasiūlymus, kaip gerinti VEI teikiamų paslaugų kokybę. Siekiant didinti vartotojų pasitenkinimą VEI teikiamomis viešosiomis paslaugomis, respondentų nuomone, reikėtų tobulinti VEI specialistų kvalifikaciją, rengti viešas konsultacijas ir daugiau paslaugų teikti elektroniniu būdu.

VEI, planuodama ir įgyvendindama savo veiklos uždavinius 2014 m., atsižvelgs į apklausos dalyvių išsakytus siūlymus ir pastabas.

Didelių pokyčių, lyginant 2012 m. ir 2013 m. tyrimų duomenis, nenustatyta – juridinių ir fizinių asmenų, teigiamai vertinančių VEI paslaugas, skaičius beveik nepakito, nes VEI teikiamų paslaugų kokybė iš esmės tenkina vartotojų lūkesčius ir pageidavimus.

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-08-02