Energetikos darbuotojus atestuojančios įstaigos

Akredituotų energetikos darbuotojus atestuojančių sertifikavimo įstaigų sąrašas:

  1. VšĮ „Energetikų mokymo centras“ Sertifikavimo skyrius;
  2. UAB SDG Inžinerijos departamento Sertifikavimo įstaiga;
  3. VšĮ „Nauja kvalifikacija“ Sertifikavimo skyrius;
  4. Inspecta, UAB;
  5. Lietuvos ir Vokietijos uždarosios akcinės bendrovės TUVLITA Energetikos darbuotojų sertifikavimo įstaiga;
  6. UAB „Kita Kompetencija“ Sertifikavimo skyrius;

Visos šiame sąraše energetikos darbuotojus sertifikuojančios įstaigos akredituotos Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos pagal Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17024:2012 „Atitikties įvertinimas. Bendrieji darbuotojų sertifikavimo įstaigoms keliami reikalavimai" nuostatas.

Daugiau informacijos apie akredituotas energetikos darbuotojų sertifikavimo įstaigas rasite Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos interneto svetainėje www.nab.lt, srityje „Akredituotos įstaigos", skiltyje „Asmenų sertifikavimo įstaigos".

Turinčios teisę atestuoti energetikos darbuotojus, tačiau dar nėra akredituotos, – UAB „Verslo Aljansas“ ir A. Vosylienės mokymo konsultacinė firma (elektros, naftos, dujų sektoriuose).

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-06-02