Atestatų paieška

Informuojame, kad atsižvelgiant į pakeistas ir išdėstytas nauja redakcija Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. 1-329, nuo 2017 m. sausio 1 d. pasikeitė energetikos įrenginių eksploatavimo darbų sąrašai.

Pažymime, kad iki 2017 m. sausio 1 d. išduoti atestatai eksploatuoti energetikos įrenginius ir juose nurodyti darbų sąrašai galioja iki atestatuose nurodyto termino.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-10