Informacija apie priskirtas įrengtąsias sumines galias ir esamas laisvas skatinimo kvotas

2017 m. spalio 1 d.

Elektrinės Priskirtos įrengtosios suminės galios (MW) Esamos laisvos skatinimo kvotos (MW)
Vėjo elektrinės 500
Saulės šviesos elektrinės 10
Hidroelektrinės 141 12,601
Biokuro elektrinės 105
Elektros energiją gaminančių vartotojų saulės šviesos energijos  elektrinės 10 5,0769
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-10-23