Laisvos darbo vietos

1Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos Šiaulių teritorinio skyriaus karjeros valstybės tarnautojo  A lygio 13 kategorijos vyriausiojo specialisto pareigas. Nr. 39999  http://portalas.vtd.lt/lt/siauliu-teritorinio-skyriaus-vyriausiasis-specialistas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;37734.html
2. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos Kauno teritorinio skyriaus karjeros valstybės tarnautojo  A lygio 13 kategorijos vyriausiojo specialisto pareigas. Konkurso Nr. 40228 http://portalas.vtd.lt/lt/kauno-teritorinio-skyriaus-vyriausiasis-specialistas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;37963.html
3.  Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos skelbia atranką darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, Klaipėdos teritorinio skyriaus sekretoriaus, atliekančio bendras funkcijas, pareigybei užimti (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 6,8; terminuota darbo sutartis iki 2019 m. gegužės 11 d. įskaitytinai). http://vei.lrv.lt/ieskome-klaipedos-teritorinio-skyriaus-sekretoriaus-es
 
 
 
Dėl papildomos informacijos kreiptis į VEI Personalo ir teisės skyriaus vyr. specialistę Ireną Zaliauskienę, tel. 8616 34628, el. paštas irena.zaliauskiene@vei.lt.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-04-24