Naudinga informacija apie patikrinimus

Verslo priežiūros pertvarkos priemonės Ūkio ministerijos parengtame video reportaže.

Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos kviečia susipažinti su informaciniu leidiniu – lankstinuku „Ūkio subjektų patikrinimų rūšys, Inspekcijos darbuotojų veiksmai, tikrinamų ūkio subjektų teisės ir pareigos. Informacija ūkio subjektams apie lengvatas pirmaisiais verslo metais".

Šiame leidinyje pateikiama informacija apie atliekamus planinius ir neplaninius energetikos objektų ir energetikos įrenginių bei energijos vartotojų energetikos įrenginių patikrinimus, jų eigą, nurodomos galimos pasekmės, jei per patikrinimą nustatomi pažeidimai. Lankstinuke supažindinama su patikrinimus atliekančio pareigūno ir tikrinamo ūkio subjekto bendrosiomis teisėmis bei pareigomis, lengvatomis, kurios taikomos ūkio subjektams pirmaisiais verslo metais atsižvelgiant į poveikio priemones, numatytas Deklaracijoje dėl pirmųjų verslo metų.

Atsispausdinkite arba išsaugokite elektroninį lankstinuką savo kompiuteryje ir susipažinkite su naudinga informacija. Spausti čia

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-02-11