Patikrinimų planai

Energetikos objektų ir įrenginių kontrolė vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 1-261 patvirtintu Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašu.

Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2017 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. 1V-125 patvirtintas Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos energetikos objektų ir įrenginių patikrinimų 2018 m. planas, kuris sudarytas atsižvelgiant į:

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-02-15