Ūkio subjektų konsultavimas

Ūkio subjektų konsultavimas yra neatsiejama ūkio subjektų veiklos priežiūros dalis, kuris vykdomas vadovaujantis Ūkio subjektų konsultavimo Valstybinėje energetikos inspekcijoje prie Energetikos ministerijos tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2013 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1V-84, reikalavimais.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-02-11