Valstybinės energetikos inspekcijos kontroliuojamų energetikos objektų, įrenginių patikrinimų veiklos 2018 metų planas;